Allesomvattende Onzekerheid

Als gevolg van de globalisering hebben veel mensen het gevoel de regie over hun eigen leven te zijn kwijt geraakt. Er is wereldwijd een diepgaand gevoel van onlust, onveiligheid en onzekerheid ontstaan.
Dit leidt tot onverwachte, verwarrende en misschien wel verontrustende ontwikkelingen: referenda, vergaande polarisatie, Brexit, verkiezing van Trump, toenemende racistische reacties en intolerantie
Het lijkt of er meer en meer ruimte ontstaat voor ‘De Donkere kant van Leiderschap’ waar Charlotte Staats in haar blog aandacht voor vraagt. Maar wat kunnen we hier mee? En is dit over de gehele wereld hetzelfde?

De vraag is of deze wereldwijde trends dezelfde oplossingen vragen in de verschillende landen.
We bekijken en benaderen de gebeurtenissen met onze ‘Nederlandse Bril’. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit?
Als we nadenken over leiderschap: is dit voor Nederland hetzelfde als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten? Of in Turkije, Rusland, Denemarken, India?

In het denken over leiderschap en leiderschap ontwikkeling komen we deze vraag zelden tegen. Veel van het materiaal waar wij ons op baseren komt uit de Verenigde Staten of wordt erdoor geïnspireerd of beïnvloed. Hetzelfde geldt voor veel gedachtegoed over ‘talent development’ in de breedste zin van het woord.
Maar is dat werkelijk effectief voor de rest van de wereld? En draagt dat bij tot het soort leiderschap dat we in Nederland nodig hebben?
We leven in een internationale wereld met een globaliserende economie. Maar in de hele wereld zien we onrust en onvrede waar we geen antwoord op lijken te vinden.
Sterker nog: we begrijpen maar een fractie van wat er gaande is en blijven in verwarring achter (?).
Draagt het op Amerikaanse of Angelsaksische leest gebaseerde gedachtegoed misschien juist bij aan de onvrede?

Wat betekent dit als we wèl bijdragen willen leveren aan het leiderschap van de toekomst? In een internationale wereld?

Een andere Bril

“Cross Cultural Compentency” wordt regelmatig als één van de tien belangrijkste ‘work skills in 2020”  genoemd: De vaardigheid in verschillende culturele omgevingen te opereren/functioneren.
Om meer begrip te krijgen voor ontwikkelingen in de wereld, onze eigen rol in een globaliserende wereld en leiderschapsontwikkeling moeten we in staat zijn vanuit verschillende culturele perspectieven te kijken.
Werken met verschillende culturele perspectieven is méér dan alleen met andere ogen kijken. Het is ook oog en begrip voor verschillende culturele waarden hebben en daar naar te handelen.
Het heeft implicaties voor hoe leerprocessen georganiseerd worden, wat wel of niet inspireert, hoe samenwerking tot stand komt, hoe er gecommuniceerd wordt en, last but not least, wat als goed leiderschap beschouwd wordt……..
En zelfs op wat verstaan kan worden onder ‘Return On Investment’.

Zouden de ontwikkelingen in de wereld misschien beter te begrijpen zijn als een we ‘andere bril’ op zetten? En zouden we daar dan niet adequater vanuit onze eigen rol op kunnen reageren? En dus effectiever in ons werk worden?

Kan er wel sprake zijn van één systeem dat het beste is als juist datgene wat het beste werkt ook cultureel bepaald wordt?

Mentale Beelden als diagnose en hulpmiddel

Op basis van door, ons waarschijnlijk wel bekende, Geert Hofstede geformuleerde ‘waarden dimensies’ ontwikkelde Huib Würsten ‘Mentale Beelden’.
Deze waarden-dimensies van Hofstede gaan over gradaties in ‘het accepteren versus verwerpen van hiërarchie’, ‘het tolereren versus vermijden van onzekerheid’ en ‘individualisme versus collectivisme’, Masculiniteit versus Feminimiteit.

De mentale beelden worden gevormd door combinaties van de ‘Cultuur-dimensies’ waardoor deze aanzienlijk beter te hanteren worden voor begrip en duiding in de dagelijkse praktijk en cultuur.

In een samenwerking tussen Itim International, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Kring Andragologie, begint in maart 2017 een reeks van 10 bijeenkomsten waarin de culturele mentale beelden worden toegepast op actuele maatschappelijke vraagstukken in de hoop hiermee meer begrip en inzicht te verkrijgen.

Het zou interessant zijn om vanuit de HRD wereld en NVO2 te onderzoeken of we hier een bijdrage aan kunnen leveren of zinvolle nieuwe inzichten kunnen vinden in onze ambities bij te dragen aan het leiderschap van de toekomst.

Als NVO2 lid vind ik het belangrijk dat er meer wisselwerking ontstaat tussen de focus op strategische organisatie doelen en nadenken over, werken aan, “wereldbeelden”.
Voor mij is dat een van de redenen om mee te werken aan dit soort initiatieven. Daarom heb ik ook afgesproken dat NVO2 leden met korting kunnen deelnemen aan deze reeks. Mocht je interesse hebben en je aanmelden: laat weten dat je NVO2 lid bent en je krijgt 10% reductie.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Paul Oomen is andragoloog, zelfstandig gevestigd interim manager, trainer en werkt veel in Overheids- en Welzijnsorganisaties. Daarnaast geeft hij trainingen op internationaal georiënteerde Hogescholen.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account