Anders leren 4. Tools voor medewerkers(2)

Coby Smeenk webgastblog Anders lerenGeschreven door Coby Smeenk, lid NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland

Met de Toolbox Anders leren heeft de werkgroep HRD-adviseurs Midden NL ideeën over ‘anders leren’ verzameld voor leidinggevenden, medewerkers en HR(D) adviseurs. In deze blog deel 2 van de tools voor medewerkers.
Er is veel dat medewerkers zelf kunnen ondernemen om te leren tijdens hun werk. Net als de vorige blog begint ook deze blog met een aantal ideeën die direct toepasbaar zijn, daarna volgen enkele praktijkvoorbeelden.

Ideeën voor medewerkers:

  • Reflecteren op je werk. Dit kun je zelf doen of met een collega. Stel jezelf of de ander de vragen: wat is het doel?, wat is de aanpak?, wie heb ik betrokken?, wie nog niet?, wat kan ik anders doen?, wat vind ik lastig en wie kan me hierbij helpen?
  • Informatie en kennis delen: informeel, bijvoorbeeld door een collega bij het koffieapparaat te consulteren en/of formeel bijvoorbeeld door presentaties bij te wonen of deel te nemen aan online platforms. Het helpt om jezelf steeds af te vragen: voor wie kan mijn info ook interessant of belangrijk zijn? En die info actief te delen.
  • Deelnemen aan intervisie. Stel zelf een groepje samen met mensen die een bepaald thema willen bespreken om van elkaar te leren. Er zijn eenvoudige intervisiemethoden die je op internet kunt vinden.
  • Buddy van elkaar worden. Met je buddy bespreek je makkelijker wat je lastig vindt, waar je over twijfelt of waar je onzeker over bent. Help de ander zelf te ontdekken hoe het ook/anders kan.
  • Bied jezelf aan als mentor of zoek iemand die voor jou een mentor kan zijn. De mentor/mentee relatie is voor beide partijen erg leerzaam, als je beiden open staat om van elkaar te leren.
  • Organiseer themabijeenkomsten (leren voor/door/met elkaar) en zorg dat je actief participeert.
  • Elkaar tips geven via communities en face-to-face meetings
  • Jezelf ontwikkelen d.m.v. e-learning en deelname aan online communities

Ketenspel maken en spelen
Kennis delen door een spel te maken over een bepaald (keten)proces en dit te spelen met collega’s. Vooral in organisaties waar de procesketen over verschillende bedrijfsonderdelen/afdelingen is verdeeld geeft het spelen van een ketenspel aan  medewerkers en leidinggevenden (en stafafdelingen) veel inzicht in het overall proces en de noodzakelijke afstemmingsmomenten.

Bij een energie bedrijf is dit met succes uitgevoerd. Een aantal medewerkers die dagelijks in het proces werken hebben het spel gemaakt (met rollen/taken en vragen als: “welke info geef je in een bepaalde processtap en aan wie” “aan welke eisen moet dit document voldoen” “als dit gebeurt, welke actie neem je dan” etc. Medewerkers uit het proces begeleiden het spel ook zelf. Het biedt de spelers van het spel veel inzicht in het totale (keten)proces en daarnaast biedt het ook prachtige kansen om het proces te verbeteren en te vereenvoudigen.

Verwonderen
Hoe voorkom je dat nieuwe medewerkers snel beperkt worden door de bestaande mores in het bedrijf? Nieuwe medewerker; doe verslag van je verwondering, ook ongevraagd. Bespreek wat je opvalt met je manager of directeur, en doe dit zoveel mogelijk zonder oordeel. Een geweldige kans voor beiden om veel van elkaar te leren. En… blijf je verwonderen!

‘Blunders’ delen
Regelmatig een deel van het werkoverleg besteden aan ‘blunders delen’. Tijdens dat onderdeel is het de bedoeling dat je vertelt over een vergissing of fout die je hebt gemaakt, en wat je daarvan geleerd hebt. Fouten worden besproken vanuit het uitgangspunt: een fout maak je niet met opzet, je wilt het zoveel mogelijk voorkomen, maar als er dan toch een fout gemaakt is, laten we er dan met z’n allen van leren. Waardering voor de lef die het vraagt om een fout toe te geven is een belangrijke voorwaarde voor het ‘blunders delen’. Vooraf aan het ‘blunders delen’ is het belangrijk om met het team te bespreken dat leren centraal staat en dat bespreken van fouten pas kan werken als het veilig genoeg is. Dit vraagt om volwassen teamleden en/of een manager die het team hierin kan laten groeien.

Uit de vele ideeën en uitgewerkte praktijkvoorbeelden in de twee blogs met tools voor medewerkers blijkt maar weer hoeveel mogelijkheden medewerkers hebben om zelf de regie te nemen in leren. Hiervoor zijn lang niet altijd externe begeleiders nodig, of toestemming van ‘bovenaf’. Wat je nodig hebt is je eigen enthousiasme en collega’s die het leuk vinden om mee te doen. Doen dus!

Coby Smeenk
Syndetos, leren en ontwikkelen
info@syndetos.com
Lid NVO2 werkgroep HRD adviseurs Midden Nederland

NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland – Wie zijn wij?
In deze werkgroep verzamelt zich een gezelschap van actieve en bevlogen HRD-professionals. De meeste leden zijn werkzaam als HRD-adviseur binnen een organisatie, anderen werken zelfstandig. De branches waarin wij ervaring hebben zijn zo divers als advocatuur, media, overheid, retail, techniek en meer; we komen gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren, en verdiepen ons dan in een specifiek HRD-onderwerp. Op de agenda van het komend jaar staat ondermeer: HRD in MD, Games, Sociale media voor HRD en Corporate Universities.

Er is nog ruimte in de werkgroep voor nieuwe leden. Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje aan coördinator Tineke van Kooten op info@het-leerbedrijf.nl.

 

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account