Anders leren 6. De rol van HRDers

Christa van Werkum

Geschreven door Christa van Werkum, lid van de NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland

Dit is de 6e en laatste gastblog in de reeks ‘Toolbox anders leren’. In deze toolbox beschrijven leden van de NVO2 HRD-werkgroep Midden Nederland wat leidinggevenden, medewerkers en HRDers kunnen doen om Anders leren in hun eigen organisatie vorm en inhoud te geven. In de vorige blogs hebben wij aandacht besteed aan tools voor lijnmanagers, medewerkers en HRDers. In deze laatste gastblog staat de rol van HRDers bij ‘Anders leren’ centraal. Alhoewel wij als HRDers prima slimme tools kunnen ontwikkelen en introduceren (zie blog 5) kunnen we ook vanuit andere rollen veel toegevoegde waarde leveren aan de introductie van Anders leren. Daarover gaat de afrondende blog uit deze reeks.

De rol van HRDers bij Anders leren
Veel collega-HRDers zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor opleiden en ontwikkelen vooral bij de lijn ligt. Leidinggevenden kiezen nog vaak voor klassikaal leren en
‘one site fits all’ opleidingen als hulpmiddel om de competenties van hun medewerkers te versterken. Dit is echter niet altijd de meest effectieve en rendabele vorm van leren. De keuze voor andere, krachtigere vormen van leren, zoals werkplekleren, informeel leren, blended leren en high impact leren komen daarom meer in beeld. Hier ligt de kans voor ons HRDers om het proces van anders leren in (onze eigen) organisatie verder op gang te krijgen en te versterken. Daarover gaat deze blog.

7 rollen van HRDers bij Anders leren
Grofweg zijn er 7 rollen die je als HRD bij (de invoering van) Anders leren kan vervullen:

1. Beleidsontwikkelaar
Ontwikkel een visie op (Anders) leren en besteed daarbij ook aandacht aan de randvoorwaarden van succesvolle implementatie van Anders- leerinterventies. Deel deze visie met de belangrijkste stakeholders in je eigen organisatie. Een gedeelde visie is immers een krachtige motor voor verandering!

2. Ambassadeur en aanjager
Promoot het Anders lerengedachtegoed in de eigen organisatie actief bij diverse doelgroepen (managers, medewerkers, personeelsadviseurs). Vertel over de meeropbrengst en prikkel mensen om mee te doen!

3. Procesbegeleider
Faciliteer in teams en afdelingen het gesprek over ‘hoe kunnen wij meer van elkaar leren?’ En laat de teams leervormen dichtbij het werk kiezen waarmee ze als eerste aan de slag gaan, met of zonder begeleiding.

4. Sparringpartner en cocreator
Betrek stakeholders bij het bedenken van effectieve leerinterventies dichtbij de praktijk van alledag. Betrek daar eventueel ook externe partijen bij of collega’s met een andere achtergrond. Samenwerking vanuit verschillende invalshoeken levert mooie nieuwe inzichten op!

5. Organisator
Introduceer en organiseer andere vormen van leren, bij voorkeur verzorgd door eigen medewerkers in plaats van door externe bureaus. Voor concrete voorbeelden van anders leren, zie de vorige blogs in deze serie.

6. Makelaar
Breng vragers uit de eigen organisatie in contact met externe partijen met expertise op het gebied van Anders leren. Bijvoorbeeld met bureaus op het gebied van e-learning en social learning of werkplekleren. Betrek hen bij het ontwikkelen van krachtige leerinterventies dicht bij het dagelijkse werk.

7. Kennismanager
Geef op basis van je eigen expertise praktische tips over leer(werkplek)vormen. En ‘keep it simple’. De kracht van werkplek leren zit ‘m immers in de kleine dingen! Deel ervaringen en successen op het gebied van anders leren, niet alleen met lijnmanagers, personeelsadviseurs en medewerkers in je eigen organisatie maar ook met vakgenoten elders. Lang leve de NVO2!

Lessons learned
Op basis van onze praktijkervaringen met Anders leren delen wij graag een aantal van onze lessons learned:

• Anders leren is een hulpmiddel, geen doel op zich
Hoe gecharmeerd wij als HRDers ook zijn van Anders leren, niet elk vraagstuk leent zich voor een Anders-leeroplossing. Een klassikale of e-learning training met een examen is bijvoorbeeld een effectieve leeroplossing voor medewerkers die voor de uitoefening van hun werk een veiligheidscertificaat moeten hebben. Voor HRDers betekent dit dus telkens goed kijken welke leerinterventie het meest passend is bij de vraag en doelgroep.

• Anders leren kan je als HRDer wel faciliteren maar niet organiseren
Het ontwerp van Anders-leer interventies verloopt meer op een procesmatige dan op een planmatige manier. Je kan als HRDer wel de processtappen benoemen die nodig zijn om tot Anders-leerinterventies te komen, maar niet vooraf een strak implementatieplan maken. Dat vergt ook veranderkundig inzicht: waar liggen kansen? Wat zijn belangrijke spelers? Hoe zit het interne krachtenveld in elkaar? Wat is een goede plek om de beweging klein te starten? Er is dus geen vaste route en je weet niet precies hoelang het duurt voordat je je doel hebt bereikt.

• Een paradigma shift kost tijd
De 70-20-10 regel van Jennings betekent een fundamenteel andere kijk op leren en ontwikkelen. Deze paradigmashift kost tijd. Daar moet je als interne HRDer tegen kunnen.

• Voor lijnmanagers geen gemakkelijke opgave
Lijnmanagers hebben vaak tijd en (soms ook) hulp nodig om in positie te komen. Hier ligt voor HRDers een kans maar ook een valkuil. Het is de kunst om de verantwoordelijkheid daar te laten liggen waar hij hoort, maar om waar nodig achter de schermen te adviseren, faciliteren, ondersteunen en souffleren.

• De kracht van cocreatie!
Een belangrijk element van Anders leren is, zoals eerder gezegd, co-creatie. Al samenwerkend bedenken de relevante spelers zelf stap voor stap wat nodig is om sterker, beter en effectiever te worden. Als je je positie als HRDer daarin goed pakt, kan je veel toegevoegde waarde leveren EN veel plezier beleven! Namens de leden van de HRD-werkgroep Midden Nederland wens ik alle lezers van deze blogreeks dat van harte toe!

Christa van Werkum
Senior Adviseur O&O
Advies-en ingenieursbureau Movares
christa.van.werkum@movares.nl

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden over onze NVO2 HRDwerkgroep? Neem dan contactop met de coördinator van de werkgroep, Tineke van Kooten (info@het-leerbedrijf.nl). We hebben nog plaats voor nieuwe leden.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account