Beroepscode HRD-professional 2.0 – Waar staan we en wat zijn de vervolgstappen

Inmiddels heeft de Werkgroep Beroepscode de eerste drie bijeenkomsten achter de rug. We hebben een aantal flinke stappen gemaakt. Voor de zomer willen we de vernieuwde code in concept klaar hebben, zodat we die na de zomervakantie kunnen toetsen. Graag neem ik je mee in de stappen, wat jij daarbij van óns kunt verwachten en hoe je zelf kunt bijdragen.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling?

We streven naar een beroepscode waarin onze kernwaarden duidelijk tot uitdrukking komen en die tegelijkertijd zo praktisch is dat je dilemma’s uit jouw eigen praktijk hieraan kunt toetsen. Dat betekent dat de code is gericht op zichtbaar gedrag van de HRD-professional. Het is ook de bedoeling dat je de code straks richting interne of externe opdrachtgever kunt gebruiken als verwoording van waar je voor staat en wat er van jou verwacht mag worden.

Wij streven naar een beknopte beroepscode (één A4-tje) die omschrijft waar wij als NVO2 voor staan ten opzichte van vijf doelgroepen: de samenleving, de klant, de lerende, onze vakgenoten en onszelf. Dit document moet herkenbaar zijn, gaan leven, externe werking krijgen en houdbaar zijn.

Het wordt geen ‘juridisch’ document want het gaat ons om de geest van de code en niet om de letter. Wij streven er dan ook niet naar een afvinklijstje te maken, maar een code te ontwikkelen die uitdaagt tot dialoog en een handvat biedt om dilemma’s in de praktijk bespreekbaar te maken.

Wanneer komt er wat?

Voor de zomervakantie willen we de code in concept gereed hebben. We liggen goed op schema om die deadline te halen. Het plan is dat de vernieuwde beroepscode eind 2016 af is.

Voordat het zover is, zullen we de concept-beroepscode in september en oktober toetsen bij leden, klanten en onderwijsinstellingen om de code te beoordelen op herkenbaarheid en bruikbaarheid. Dat willen we doen aan de hand van jullie eigen dilemma’s.

Naar aanleiding van de feedback scherpen wij het concept aan en maken we een versie die we in november aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorleggen. De eventuele op- en aanmerkingen uit de ALV verwerken we, zodat we uiterlijk eind december de Beroepscode HRD-Professional 2.0 kunnen publiceren. Daarmee eindigt de taak van de Werkgroep Beroepscode 2.0.

Hoe dan verder?

Het zou jammer zijn wanneer het daarbij blijft. Een beroepscode heeft immers alleen waarde als deze ook in de dagelijkse praktijk van nut is en levend blijft. Als Werkgroep hebben wij ideeën over hoe we hiermee verder kunnen. Wij zullen deze ook zeker met jullie delen. Het is vervolgens aan ons allemaal om deze waarde ook daadwerkelijk te realiseren.

Meer weten of meedoen aan de toetsing? Laat het weten via info@nvo2.nl.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account