De deur naar de toekomst opent zich via het verleden

Knipsel2

Je bent in gesprek met een manager over de effectiviteit van zijn team. Hij verzucht: ‘We hebben nu al verschillende teamsessies achter de rug, maar de gewenste verandering komt maar niet op gang. We blijven oude koeien uit de sloot halen en schuwen de frustratie niet.’ 

Samenwerken in een team kan veel energie opleveren en tot de mooiste resultaten leiden die veel voldoening geven. In de praktijk gaat samenwerken lang niet altijd zoals we willen en wordt het verleden vaak als hinderend in plaats van bekrachtigend gezien.

 

Het oorspronkelijke idee, de identiteit, zal altijd blijven bestaan

Elke organisatie, functie of afdeling heeft een reden van bestaan. Die reden (het WHY) is bepalend voor de identiteit van het team en beïnvloedt de drijfveren van de mensen die er (komen) werken. Fascinerend genoeg blijft de identiteit van een team altijd doorklinken, ook als mensen de samenstelling verandert. Je kunt het vergelijken met een oceaan die beweegt, maar in kalmte in zijn oorspronkelijke stand terugkomt. Bij veranderingen in de organisatie is het belangrijk om de oorsprong niet uit het oog te verliezen. Een team dat ik kort geleden heb begeleid, had haar oorsprong in kostenreductie door procesoptimalisatie. Bij een herijking van de strategische plannen kwam die focus op kosten dan ook weer duidelijk terug.

 

Veel energie voor innovatie ligt verborgen in de historie

Uit het voorbeeld in de inleiding blijkt dat gebeurtenissen uit het verleden, de spreekwoordelijke oude koeien, vaak in de vorm van een bezwaar worden opgeworpen. Het lijkt hinderend voor een team dat zich opnieuw probeert uit te vinden. Mijn ervaring is dat er juist verrassend veel energie in verborgen ligt. Bijvoorbeeld door de volgende oefening in te zetten: Laat het team terugkijken naar de historie door het tekenen van een tijdslijn.

Teamleden maakt met elkaar visueel hoeveel er in de afgelopen jaren veranderd is, ze al voor elkaar hebben gekregen, en doelen al zijn gerealiseerd. Ze (her)ontdekken letterlijk en figuurlijk hoe successen aanvoelen en hoe leuk het was om met vallen en opstaan zaken voor elkaar te krijgen. Het zorgt voor trots, moed en je kunt bovendien veel leren uit het verleden. Welke ingrediënten maakten dat het een succes werd en hoe kunnen we die weer opnieuw inzetten? En de oude koeien… die kunnen rustig op een stal blijven staan. ‘Oud’ gedrag blijft niet om aandacht vragen, wordt niet genegeerd maar krijgt een passende plek.

Knipsel

Beëindig niet-wenselijk gedrag en maak ruimte voor nieuwe wegen

Als het verleden zijn plek krijgt, dan geeft dat kracht en bedding aan het heden en de toekomst. Het ‘oude’ vraagt dan niet meer om aandacht in vorm van “oude koeien uit de sloot halen”. Kortom: geef erkenning aan de historie en open de deur naar de toekomst.

Sandra Goettsch is HRD adviseur bij de Achmea Academy

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account