De kunst van internationaal presteren

Je werkt internationaal en dan is het nodig intercultureel effectief te zijn. Het drieluik ‘Connect, Perform en Enjoy’* is daarbij een goede leidraad. Dit gaat over 1) je kunnen verbinden met mensen uit andere culturen, 2) kunnen presteren in een internationale werkcontext en 3) kunnen genieten van interculturele ontmoetingen. In een serie van drie blogs ontrafel ik interculturele effectiviteit. Vandaag deel 2: Perform.

Internationaal relaties opbouwen
Als effectieve global player ben je uiteraard inhoudelijk een professional. Maar lukt het je ook relaties op te bouwen, anderen mee te krijgen en de verschillende belangen met elkaar te verenigen? We weten allemaal dat het opbouwen van een breed en krachtig netwerk in een ander land veel tijd, energie en geduld kost.

Het Fyra-debacle
Neem nou de aanschaf van hogesnelheidstrein door de Nederlandse en Belgische spoorwegen. Het Italiaanse AnsalmoBreda verkreeg de opdracht en bouwde de Fyra’s. De treinen reden met de nodige kinderziekten en mankementen totdat afgelopen winter de maat vol was en België en Nederland de stekker uit de samenwerking trokken. Een NOS-journalist verwoordde treffend dat ‘de Italianen zich beledigd en de Nederlanders zich belazerd voelden’. Een relatiegericht versus een taakgericht gevoel, wie versus wat. De Italiaanse eer was aangetast. Met de directeur voorop voelden alle medewerkers, zelfs de natie als geheel, zich beledigd en ze vochten voor hun goede naam. De Nederlanders konden niets met dat gezichtsverlies van die Italianen: het product was slecht geweest, ondanks alle beloften bleef verbetering uit. Ze wilden van het contract af.

Vice versa
Dit stevig uit de hand gelopen conflict roept bij mij de vraag op in hoeverre er in het hele proces van samenwerking is geïnvesteerd in menselijke relaties en netwerken. In hoeverre hebben de partijen elkaar echt begrepen en hoe hebben zij verschillen van inzicht in een eerder stadium aangepakt? Want, om als professional in een ander land echt iets te bereiken, moet je je capaciteit zodanig inzetten dat je de betrokkenheid van anderen bij jouw werk bevordert. Vice versa: de Italianen met de Belgen en Nederlanders en andersom.

Maar hoe krijg je anderen mee?
Dat begint bij oprechte interesse in het opbouwen van werkrelaties, het aanboren van verschillende netwerken en het bereiken van een goede verstandhouding met sleutelfiguren. Daarnaast gaat het over het begrijpen van de behoeften en wensen van verschillende belanghebbenden en het bedenken van flexibele oplossingen om aan die belangen tegemoet te komen. Samenwerken en zoeken naar en/en oplossingen blijkt een van de lastigste onderdelen van internationaal zaken doen. Relaties onderhouden en doorgronden is een continu proces dat permanent aandacht vereist.

Verenigen van behoeften
Maar dan, hoe ga je om met tegenstrijdige behoeften en belangen, zelfs met uitersten die niet te verenigen lijken? Kies je voor het ene of het andere uiterste, of voor een slap compromis ertussen in? Intercultureel effectief zijn houdt ook in dat je zoekt naar de diepere lagen onder een vraagstuk om vanuit de verkregen inzichten bij nieuwe oplossingen uit te komen. Die zijn dan per definitie duurzamer. Trefwoorden daarbij zijn dialoog, out-of-the-box denken en de intentie om win/win-uitkomsten en synergie te bereiken.

Het moge duidelijk zijn dat je dit niet op een achternamiddag doet. Zoals we nu weten is dit stadium in de Fyra-kwestie nooit bereikt. Men had de competentie ‘bevorderen van betrokkenheid*’ goed ontwikkeld moeten hebben om polariteiten te kunnen managen en die tot win/win-uitkomsten te kunnen transformeren.

Effectieve global player
Het aardige van ‘Perform’ is dat je soms van jezelf niet weet hoe je je eigenlijk beweegt in je diverse netwerken, hoe je verschillen samenbrengt en betrokkenheid van allerlei partijen vormgeeft. Je kracht, maar ook je nog onbenut potentieel om te presteren, laat zich vaak pas zien op het moment dat het zich voordoet. Concluderend zit het verschil tussen een effectieve en minder effectieve global player in:

– de mate waarin je persoonlijk geïnteresseerd bent in het opbouwen van relaties en netwerken en hier actief aan werkt

– de mate waarin je verschillende persoonlijkheden en behoeften met elkaar wilt en kunt verenigen

Dit uiteraard in combinatie met de competenties van ‘Connect’ (zie vorige blog http://bit.ly/1i5dsvD ) en van ‘Enjoy’. Daarover gaat de volgende blog.

*De interculturele competentie die ik hier bespreek is een competentie die gemeten wordt door de Intercultural Readiness Check©.

Deze blog verscheen eerder, in andere vorm, op www.viceversaonline.nl.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account