De toekomst van HRD? Scenario-analyse als instrument om vooruit te kijken!

Scenario-analyseHeeft HRD – als functie in organisaties – nog toekomst?

Een vraag die in eerste instantie wat vreemd overkomt, maar die vanuit sommigen ontwikkelingen eigenlijk helemaal niet eens zo raar hoeft te zijn. Zo lijken HRD-taken in organisaties steeds vaker van de HRD-professional naar de lijn te gaan. Door verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bovendien nog maar de vraag in hoeverre HRD’ers zorg dienen te dragen voor professionalisering van personeel, als dat personeel straks wordt gevormd door bijvoorbeeld een netwerk van flexibel inzetbare zzp’ers.

De scenario-analyse helpt toekomst in kaart te brengen

De toekomst voorspellen is lastig – zo niet onmogelijk -, en ook voor HRD betekent dat dat vooruit plannen niet meevalt. Om toch te proberen enige grip op de toekomst te krijgen kan scenario-analyse worden ingezet. Bij scenario-analyse worden op basis van enkele – niet te beïnvloeden – assen combinaties van extreme maar reële beleidscondities geschetst. Een scenario is geen voorspelling van de toekomst, en scenario’s zijn ook geen visies op waar bijvoorbeeld een land or organisatie naartoe moet. Meer bieden de scenario’s de mogelijkheid beleid zodanig kan vorm te geven dat het ook onder deze diverse omstandigheden flexibel en robuust is, en anders geven ze de mogelijkheid toch minimaal zicht te krijgen op waar beleidsrisico’s liggen.

HAN Opleidingskunde brengt toekomst HRD in kaart met professionals

De HAN-opleiding Opleidingskunde heeft in twee sessies met in- en extern betrokkenen een tweetal assen gedefinieerd die met het oog op mogelijke scenario’s voor Opleidingskunde en/of HRD belangrijk kunnen zijn. In de eerste plaats gaat dit om – zeg maar – de vorm van maatschappelijke sturing, met als uitersten het Rijnlandse en het Angelsaksische model. De tweede as is gericht op de organisatie van werk/arbeid, waarbij als uitersten een klassieke organisatieopvatting wordt afgezet tegen het idee van de netwerkorganisatie. Beide assen geven mogelijkheid een aantal – voor HRD relevante – scenario’s te schetsen, en op basis hiervan naar beleidsopties te kijken.

Wil je zelf zicht krijgen op de toekomst van jouw vak HRD?

Op de Praktijkdag Anders leren en werken op 12 april gaan we in een workshop met beide assen aan de slag; we gaan brainstormend invulling geven aan enkele scenario’s, en vullen die vanuit ieders eigen HRD expertise verder in voor het HRD-vak. Definitief antwoord op de vraag of HRD toekomst heeft gaat er dus niet komen, maar na deze workshop hebben we mogelijk wel meer zicht op wat we kunnen doen om HRD ook in de toekomst zo goed mogelijk in te vullen.

 

Derk-Jan Nijman heeft arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar transfer van bedrijfsopleidingen. Op dit moment werkt hij samen met betrokkenen van HAN-Opleidingskunde en het HRD werkveld aan het onderzoeksprogramma ‘HRD in transitie’.

 

1 Comment
  1. Profielfoto van Yvette van Eenennaam
    Yvette van Eenennaam 11 maanden ago

    Hi Derk-jan, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de dialogen en uitkomsten uit deze sessie! Wil je wat meer met ons delen?

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account