Het ABC van de Toekomst van HRD, A = Agile Development

Time to Competence

agilityDoor de vele en snelle veranderingen in onze globale wereld worden organisaties steeds meer op de proef gesteld als het gaat om hun reactiesnelheid en wendbaarheid. Dit heeft ook invloed op werk en leren waarbij vaak een kortere ‘time to competence’ wordt verlangd. Deels lukt dat door de gebruik te maken van alle bronnen die we via internet toegang kunnen benutten en deels door sociaal leren, vaak via digitale platforms. Ook blijft behoefte bestaan aan meer formele leervormen waarin specifieke competenties aan de orde zijn. Deze leerinterventies vragen een  gestructureerd ontwerp en ontwikkel proces op basis van analyse van de leerbehoefte en didactische kennis om tot een effectief (blended) product te komen. Daarbij is een projectmatige aanpak – ook wel ‘blauwdrukbenadering’ of ‘watervalbenadering’ gebruikelijk. Door de kortere ‘time to competence’ staat deze benadering onder druk: op het moment dat het de leerinterventie beschikbaar komt, zijn de wereld, klanten, werkwijzen en behoeften  al weer veranderd. Wat nu?

De ICT branche

Ontwikkelaars van grote ICT toepassingen hebben al jaren terug ontdekt dat de ‘waterval’ benadering watervalvoor hun projecten meer frustraties opleverde dan klanttevredenheid. Bij de waterval benadering ga je eerst heel precies uitzoeken en vastleggen wat de opdrachtgever wil, wat het systeem kan en moet doen. Het gaat om de ‘requirements’ en de activiteit om die boven tafel te krijgen, heet requirements engineering.  Daarna gaan software architecten een grof ontwerp maken waarna software engineers gaan programmeren. Uiteindelijk wordt de software getest en als alle documentatie klaar is, opgeleverd aan de klant.  Gebruikers worden getraind, gaan er mee aan het werk waarna de fase van aanpassing en onderhoud aan de orde is. Bij een serieus project is de doorlooptijd van deze stappen meestal een kwestie van maanden of zelfs jaren. Ook hier geldt: de wereld verandert. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving, door voortschrijdend inzicht, gewijzigd consumentengedrag of onverwachte ‘moves’ van concurrenten. Op het moment van opleveren is het systeem eigenlijk al weer verouderd.  Wat nu?

Skiën en Leren

Onze vakbroeders uit de ICT wereld hebben daar inmiddels iets op gevonden en ze noemen dat Agile Software Development. Begin 2001 gingen 17 collega software developers  samen skiën en hun ideeën en ervaringen over een alternatieve aanpak van software development bespreken. Ze kwamen uiteindelijk tot 4 uitgangspunten en 12 principes die zij hebben vastgelegd in het ‘Manifesto for Agile Software Development’. http://www.agilemanifesto.org/ . agile manifestoDe essentie is dat je een meer cyclisch, iteratief proces organiseert waarbij je veel vaker samenwerkt en afstemt met de opdrachtgever. Deze kan zo steeds bijsturen op prioriteit en de nieuwste inzichten rondom requirements inbrengen. De korte cycli  worden ‘Sprints’ genoemd en iedere Sprint levert een onderdeel werkende en geteste software op. Daarna volgt een nieuw moment van afstemming, een nieuwe Sprint en een nieuw onderdeel werkende en geteste software.  Het team van ontwikkelaars steekt regelmatig  ‘de koppen bij elkaar’ om af te stemmen hetgeen naar analogie van rugby een  SCRUM  heet en iedere ochtend is er een ‘stand up meeting’ voor detailafstemming over het werk van die dag. Diverse manieren van ‘visual management’ worden toegepast zoals het scrumbord dat een overzicht geeft op onderhanden en openstaande taken. Ook zijn praktische en ‘luchtige’ werkwijzen uitgedacht om samen afstemming en consensus te bereiken zoals bijvoorbeeld ‘planningspoker’.

Naar e-learning

Deze manier van benaderen doet nu langzaam zijn ingang bij het ontwikkelen van leerinterventies omdat we in onze snelle wereld tegen dezelfde frustraties aanlopen als onze software collega’s eerder. De behoefte aan meer lenigheid en flexibiliteit in het ontwikkelen van leerinterventies en een kortere ‘time to performance’ zal de Agile benadering in het HRD vakgebied waarschijnlijk snel populair maken. Natuurlijk is de vraag of de uitgangspunten van Agile zomaar over te plaatsen zijn van software development naar leren. In maart 2012 heb ik een poging gedaan die vertaalslag te maken en heb ik het Agile Learning Manifesto geschreven http://agilelearningmanifesto.wordpress.com/  . Ook heeft Wilfred Rubens al vaker aandacht besteed aan Agile in zijn blogs. Langzaam maar zeker komen de eerste positieve ervaringen in beeld, vooral als het gaat om het vooral om het ontwikkelen van e-learning. Misschien ook wel logisch omdat dit het dichtst bij software development ligt. Toch zijn er ook positieve ervaringen met klassikale en blended learning  situaties zoals bij de Vanguard University.

Een stap verder: Agile Human Development

Het spannende is naar mijn idee dat we de benadering van Agile niet alleen kunnen toepassen op het ontwikkelen van leerinterventies maar ook op de lerende en diens leerproces.  In plaats van het doorlopen van een vaststaand leerprogramma volgens een waterval model zou de lerende zelf en/of in overleg met een mentor, coach of leidinggevende een Agile leerproces kunnen doorlopen. Vanuit een overzicht wat iemand wil leren, zou hij/zij  prioriteiten kunnen stellen: wat wil ik nu als eerste leren in de komende leerperiode (sprint)  en welke interventies ga ik daarvoor kiezen en met wie ga ik samen leren? Na een vaste periode van leren komen lerenden bij elkaar en bespreken tijdens de Scrum hoe het staat met hun leerproces. Ze beantwoorden de vragen: aan welke leerdoelen heb ik gewerkt sinds vorige keer, waar ga ik nu mee aan de slag, welke hindernissen zie ik die het bereiken van mijn doel in de weg staan?  Net zoals bij software development zou iedere sprint ook een test onderdeel kunnen bevatten in dit geval om vast te stellen of het leerproces een resultaat heeft opgeleverd bijvoorbeeld in het beheersen van een competentie. Daarbij zou de lerende zelf samen met zijn/haar mentor,coach of leidinggevende moeten kunnen vaststellen of een bepaalde competentie wordt beheerst. Daarna kan besloten worden wat de doelen en inhoud zijn voor de volgende Sprint. Natuurlijk moeten de nodige leerinterventies  tijdens de Sprint beschikbaar zijn. Voor e-learning of video moet dat niet zo ingewikkeld zijn maar voor skills training en rollenspel vraagt dit een bijzondere vorm van organiseren en een flexibele trainer.  Ik heb geen idee of dat al ergens nadrukkelijk is toegepast dus hoor graag van lezers die cases willen delen. Ik zoek een organisatie om een pilot mee te doen dus als jij me daarmee kunt helpen: graag!  Meer weten? Tijdens het e-learning event (16 april 2013) staat Agile op het programma ,verzorgd door vertegenwoordigers van Oce en ASML.

Volgende keer in het ABC van de toekomst van HRD: de B van Big Data (of klik hier).

En als derde in het ABC van de toekomst van HRD: de C van Content Cuartion (klik hier)

Ger Driesen

Challenge

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account