Het ABC van de Toekomst van HRD, C = Content Curation

reopening van goghEen belangrijk nieuw ‘buzzword’ dat steeds frequenter opduikt in relatie tot HRD is Content Curation. Vaak roept het woord als eerste een associatie op met de curator van een museum. En dat is een mooi begin. Waar de curator in een museum een aantal kunstwerken kiest, ordent en de onderlinge relatie in beeld brengt om daarmee vanuit een specifieke invalshoek een verhaal in beeld te brengen, geldt dat bij content curation voor andere ‘content’,  bijvoorbeeld om iets te leren. Maar waarom zou dat nodig zijn en wat is het verschil met het ontwikkelen van een cursus?

Data Overload of Filter Failure?
De enorme hoeveelheid aan informatie die wij over ons heen gestort krijgen via de media of waartoe wij toegang hebben via het internet heeft mooie mogelijkheden met zich meegebracht maar ook zorgen. Diverse mensen ervaren dat het allemaal teveel is en dat we leiden aan Data Overload. firehoseClay Sharky heeft daarover een ander idee. Hij geeft aan dat we sinds de ontdekking van de drukpers al met Data Overload te maken hebben. Kort na de introductie van de drukpers werden er jaarlijks meer boeken gedrukt dan in een mensenleven te lezen zijn. Aan het publiceren van boeken (en later muziek en video) zijn echter wel kosten verbonden. Daarmee was altijd een economisch principe ingebouwd in het besluit wat wel of niet te publiceren: gaat dit product zo succesvol zijn dat we de initiële kosten kunnen terug verdienen? Dat denken heeft een sterk filterende werking en heeft in de historie bepaald welke boeken, muziek en films wel of niet zijn gepubliceerd. Het grote verschil sinds de opkomst van het internet is dat iedereen in feite kosteloos kan publiceren en daarmee informatie, schrijfwerk, muziek en video beschikbaar kan maken. Dat betekent dat de filtering voor een groot deel is weggevallen: wie bepaalt nu wat goed of slecht is? Daarom zegt Sharky dat het echte probleem niet Data Overload maar Filter Failure is.

Content Curation als oplossing
Een recente blogpost over leren van Joitske Hulsebosch ‘Remember you are competing with YouTube’ wordt het thema ‘zelf gestuurd leren’ besproken. Daarbij is een van de ideeën dat ‘alles is te vinden op YouTube’. Als we dat samenbrengen met het idee van Filter Failure dan komen we aardig in de buurt van het nut van Content Curation in het kader van leren. Bij YouTube hebben we te maken met sociale filters: het aantal keren dat een video is bekeken, het aantal ‘likes’ en de commentaren kunnen als filter dienen en ons helpen snel in te schatten of de betreffende video nuttig is voor wat we zoeken. Wie op deze manier een aantal video’s bij elkaar zoekt rondom een thema is bezig met content curation. Als we dit vertalen naar het HRD vakgebied dan betekent dit dat er een verschuiving in de HRD rol plaatsvindt. Het betekent dat we minder inspanningen nodig hebben om content (inhoud, expertise, kennis, ervaring) te produceren en meer waarde kunnen toevoegen door curation (bijeen brengen, filteren, in perspectief en context plaatsen).

5 modellen voor content curation
Wat moet je dan precies doen bij content curation? We kunnen gebruik maken van het werk van Rohit Barghava’s werk ‘The 5 models of Content Curation’. De vijf modellen zijn:
Aggregation: het bij elkaar brengen en makkelijk beschikbaar maken van relevante content. Ik schat in dat de meeste organisaties die een intranet hebben daarop ook informatiebronnen beschikbaar hebben die zijn geordend op relevante thema’s specifiek voor de organisatie.
Filtering: gaat een stap verder door bijeengebrachte bronnen te filteren op die bronnen die het meest relevant en waardevol zijn
Elevation: is het op een niveau hoger aangeven van een verband, trend of samenhang van bronnen om daarmee waardevolle informatie te genereren
Mashup: is het bij elkaar brengen van content die tot dan toe geen relatie met elkaar had en door de verbinding tot nieuwe informatie leidt
Timelines: is het in chronologische volorde plaatsen van content om daarmee de evolutie in beeld te brengen
Deze activiteiten kun je zowel op concrete bronnen toepassen zoals met boeken, tijdschriften of hard copy documenten maar zeker ook op digitale content. Daarvoor zijn inmiddels allerlei tools en apps beschikbaar en er zullen nog vele nieuwe volgen. Tools die op dit moment veel worden ingezet zijn bijvoorbeeld Scoop.it, Storify, Hootsuite, Twilert maar zeker ook alle ‘like’ toepassingen zoals op Facebook, Linkedin en YouTube. Bij het kiezen van een tool is het belangrijk te weten wat je wil bereiken met je curation: de hiervoor beschreven modellen kunnen daarbij helpen.

Curation als tool of als leerbenadering?
Afgelopen januari nam ik in Londen deel aan het ‘Curation Camp’ een door Martin Couzins georganiseerde bijeenkomst. Centraal stond de stelling die werd verwoord door Craig Taylor (vrij vertaald) ‘ als HRD professionals met content curation aan de slag gaan, beperkt dat de ontwikkeling van online vaardigheden van de lerende’. In verschillende groepjes werd met roulerende lazy internetgespreksleiders de stelling besproken (zie deze link: je treft daar ook nog een mooie Storify aan). Dat leidde tot diverse interessante discussies maar wellicht interessanter is de onderliggende aanname die in de stelling is ligt verscholen. Dat is dat content curation een benadering is waarmee HRD professionals aan de slag gaan als een ‘service’ voor lerende. Dat kan een nuttige benadering zijn maar zeker niet de enige. Wat mij betreft kan content curation juist een manier om te leren, dus een benadering voor een lerende. Een medewerker die op basis van een specifiek vraagstuk aan content curation werkt en de resultaten in de context van het werk toepast die is aan het leren (en beter presteren). Als de resultaten ook nog beschikbaar gemaakt worden voor collega’s dan kunnen die er ook van leren. Dat levert naar mijn idee veel meer leer resultaat op dan wanneer content curation alleen wordt ingezet als een semi moderne vorm van leermiddelen ontwikkeling door HRD. Uiteraard sluiten ze elkaar niet uit: en-en is wellicht de meest waardevolle vorm.

Curation voor HRD
David Kelly en Ger Driesen ASTD2012Als laatste wil ik jullie nog graag wijzen op het werk van David Kelly. Deze Amerikaan begon ooit – wegens gebrek aan tijd en budget – interessante HRD conferenties te volgen via Twitter. De stroom aan tweets (de Backchannel) levert veel interessante meningen en bronnen op van hetgeen tijdens een conferentie aan de orde komt. De bronnen die hij verzamelde, plaatste hij vervolgens op zijn blog. Binnen een paar jaar werd dit zo populair dat David Kelly door conferenties wordt gevraagd deze taak op zich te nemen. Inmiddels is David meer gaan ‘filteren’ en begint zijn content curation al geruime tijd voorafgaand aan een conferentie en loopt nog een tijd door na een conferentie. Daarmee is David Kelly een zeer interessante content curator voor HRD professionals geworden. Op zijn website vind je de diverse ‘Curated Backchannels’ en je kunt meer over David Kelly lezen in het verslag van het interview dat ik met hem had voor TvOO (nr. 1, maart 2013).
Hiermee is het drieluik ‘Het ABC van de Toekomst van HRD’ compleet, eerdere blogs gingen over

A=Agile Development en

B= Big Data

Ger Driesen
Challenge

3 Comments
 1. Joitske Hulsebosch 4 jaar ago

  Interessant dat je content curation als taak voor HRD ziet… ik zie het meer als taak voor professionals zelf vanuit hun eigen vakgebied. Wellicht kan het allebei zijn ook?

 2. Profielfoto van Moniek Author
  Moniek 4 jaar ago

  Hallo Joitske, goede opmerking, dank je. Dat is juist wat ik in de laatste alinea bedoel met content curation als leerbenadering (voor professionals). Ik zie in het veld dat HRD-ers wel de neiging hebben om content curation naar zich toe te trekken – of de opvatting hebben dat zij daar iets mee moeten of verantwoordelijk voor zijn. Dat is ook wel logisch in situaties waar zij gewend zijn ‘content’ te leveren in andere vormen: cursussen, trainingen, e-learning. Ik denk dat de meerwaarde groter is als HRD-ers content curation juist bij professioanls laten en hen – waar nodig – helpen: randvoorwaarden scheppen, een platform bieden, een community opbouwen, content curation als benadering mee professionaliseren. Dus ja, dat is allebei en liefst ook samen.

 3. Willy de Jong 4 jaar ago

  Interessante bijdrage Ger. Content curation lijkt me door de opkomst van geschikte tools zeker een goed instrument voor ‘self directed learning’. Is m.i. ook een interessante manier om op een dynamische manier om te gaan met de opbouw van ‘learning networks’.

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account