Het resultaat van training meetbaar maken. Wat heb je eraan?

Auteur Ingrid Bijl – IBTC – Creates effective and succesful Training & Development Strategies

Regelmatig spreek ik met HR-managers en trainers over hun trainingstrajecten. Ze herkennen zonder uitzondering hoe belangrijk het is dat trainingen en ontwikkelprogramma’s ook echt resultaat opleveren in de dagelijkse praktijk. Er is soms echter ook twijfel of men tijd en energie moet investeren in het meten van het rendement. Want levert dit meten ook wel echt voordelen op?

Wat levert het jou op? De Top 5!
Door heel concreet te maken welke voordelen het meten van rendement heeft, kan elke training professional zelf onderzoeken of hij/zij de benodigde tijd en energie wil investeren. Ik stel hen dan ook vaak de vragen “Wat zou je willen dat het je oplevert?” of “Wat verwacht je dat het je oplevert?”.  Op deze vragen komen meestal heel heldere antwoorden.

Dit is de top 5 van antwoorden:

  1. Hogere kwaliteit van de leerinterventies
  2. Betere statistieken over de trainingstrajecten
  3. Betere gesprekken met de (interne/externe) opdrachtgevers
  4. Toegenomen klanttevredenheid
  5. Toegenomen professioneel zelfvertrouwen

Ervaring heeft me geleerd dat deze verwachtingen in de praktijk meer dan waargemaakt worden. Deze resultaten worden ook daadwerkelijk behaald als het rendement van leerinterventies wordt gemeten. Daarom volgt hieronder per punt een korte toelichting.

1. Hogere kwaliteit van de leerinterventies
Als je de leerinterventie én de resultaten van de leerinterventie op verschillende momenten evalueert geeft dat ook de mogelijkheid om de leerinterventie en de borging in de praktijk steeds verder aan te scherpen, te verbeteren. Hierdoor zal de interventie een steeds beter resultaat geven en neemt de kwaliteit van de diensten aantoonbaar toe.

2. Betere statistieken over de trainingstrajecten
Als je een leerinterventie op een goede manier evalueert en de resultaten meetbaar maakt dan krijg je in de loop van de tijd veel kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de trainingstrajecten.  Dit geeft je handvatten om op objectieve en onderbouwde wijze over de leerinterventies en trainingstrajecten te spreken.
Als je goede statistieken opbouwt kun je bijvoorbeeld zeggen: “Onze interventies leveren een groei in het gewenste gedrag op van 85%” of “Niet minder dan 95% van de deelnemers aan onze training geven aan dat wat zij leren direct toepasbaar is in hun dagelijkse werk” of “Mijn training op het gebied van telefonische communicatie geeft een daling van het aantal klachten van 75%”.

3. Betere gesprekken met de (interne/externe) opdrachtgever
Als jij in staat bent om antwoord te geven op de vraag “Wat levert jouw training nu eigenlijk precies op?” heb je de aandacht van je opdrachtgever (intern of extern) direct te pakken. De meeste trainers of HR-managers hebben namelijk moeite met het antwoord op deze vraag. Als jij door objectieve en onderbouwde gegevens jouw opdrachtgever kunt laten zien dat je daadwerkelijk kunt bijdragen aan zijn of haar organisatiedoelstellingen dan is de kans groot dat de opdrachtgever verder met je in gesprek wil en bereid is na te denken over het beschikbaar stellen van het benodigde budget.
Het is zoals één van de deelnemers aan mijn online seminar zei: “Het kunnen aantonen dat je product aantoonbaar rendement oplevert is een uitstekend verhaal naar de opdrachtgevers”.

4. Toegenomen klanttevredenheid
Het ligt voor de hand dat hogere kwaliteit van dienstverlening, betere gesprekken met de opdrachtgever en heldere informatie over het resultaat van trainingstrajecten leidt tot meer tevredenheid. De deelnemer aan de leerinterventie ontvangt een kwalitatief goede training, maar er wordt ook op de werkplek doorlopend aandacht besteedt aan het borgen van het geleerde. De deelnemers ervaren het resultaat van de training aan den lijve.
Daarnaast zal de opdrachtgever meer tevreden zijn dan voorheen omdat de leerinterventies aantoonbaar bijdragen aan het behalen van de organisatieresultaten.

5. Toegenomen professioneel zelfvertrouwen
Als trainer of HR-manager weet of voel je vaak precies waarom een bepaalde training of leerinterventie noodzakelijk is. De opdrachtgever heeft die kennis of dat gevoel vaak niet en dit kan tot ongemakkelijke situaties leiden die voor beiden onbevredigend zijn. Als je in staat bent om een goed gesprek over inhoud én resultaat te voeren met de opdrachtgever geeft dat een boost aan je professionaliteit. Het leidt tot meer waardering van jouw expertise en maakt je tot een gelijkwaardiger gesprekspartner.

Kortom: het meten van het resultaat van leerinterventies en het bespreekbaar kunnen maken van het rendement van training leidt tot positieve resultaten. Voor zowel jou als training-professional als voor je opdrachtgever!

Kom je ook naar de workshop op 10 februari bij NVO2 in Groenekan? Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Wat zou jouw ervaringen met het meten van rendement? Wat heeft het jou opgeleverd? Deel je ervaringen met anderen door een reactie onder dit artikel achter te laten.

1 Comment
  1. Dankjewel voor deze bijdrage, Ingrid. Wij werken in dezelfde lijn met http://www.roem.be. Het maakt het allemaal veel duidelijker als iemand anders schrijft wat je zelf denkt 🙂

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account