Het verschil tussen een serious game en gamification

Er is steeds meer onduidelijkheid over beide begrippen. Wat is nu wat? Ik wil graag hier wat meer helderheid in scheppen.
Onder serious games vallen: simulaties, rollenspellen, computergames. Zij bootsen zoveel mogelijk de werkelijkheid na. De regel luidt over het algemeen: hoe groter de overeenkomst met de werkelijkheid is, des te makkelijker de transfer. Serious games bieden een veilige omgeving. Zij zijn uitermate geschikt voor bewustwording, om kennis over te dragen en om te oefenen met vaardigheden. Er is veel ruimte om fouten te maken. Van fouten maken leer je. Het nadeel van een serious game is natuurlijk dat het zich toch afspeelt in een nagebootste context. De vraag is of mensen het geleerde ook daadwerkelijk gaan uitvoeren in de praktijk. Maar nogmaals: hoe beter de context is nagebootst, des te groter de kans hierop.

Gamification werkt anders. Daar worden de spel-elementen daadwerkelijk in de praktijk geplaatst. De vraag is ‘hoe maak je van de werkelijkheid een spel? ’. De voordelen zijn duidelijk: er hoeft geen transfer plaats te hebben. Bovendien is het direct ‘boter bij de vis is’; het gaat om echte bespaarde kosten, innovaties , gezondheidswinst en noem maar op. Het nadeel is natuurlijk dat er een beperkte marge is  voor fouten. Gamification is dus heel geschikt als men mensen daadwerkelijk iets wilt laten toepassen , maar is veel minder geschikt als mensen nog de vaardigheden onder de knie moeten krijgen. Een aardig voorbeeld is de ‘game’ die in sommige auto’s is geplaatst om zuiniger rijden te bevorderen. Hoe zuiniger er wordt gereden des te meer blaadjes aan de boom. De toepassing is overigens in veel landen verboden; het was te succesvol. Men lette meer op het dashboard, dan op de weg.

Beide werkvormen bieden dus zowel voor- als nadelen. Het een is niet beter dan het ander. Belangrijk is om goed te kijken wat je doel is en dan een keuze te maken.

2 Comments
  1. Maarten Bordewijk 5 jaar ago

    Juan, Ik denk dat je gelijk hebt. Ook is het zo dat een simulatie goed afgehecht kan worden en er zo voor kan worden gezorgd dat mensen de leerpunten in de praktijk brengen. Ik sluit een simulatie altijd af met een actielijst opgesteld door de deelnemers. We zorgen ervoor dat de acties SMART zijn en ik spreek ze aan op het behalen van resultaten.

  2. […] Het verschil tussen gamification en serious gaming Als je aan mensen vraagt: “Waar denk je aan bij het woord gamification” denkt wellicht de meerderheid aan computergames. Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen gamification en serious gaming. […]

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account