RIVM Academy werd opgericht om de ambities en strategie van de organisatie te helpen realiseren

Leren doe je vooral samen

Hoe ik heb geleerd

Als een rode draad loopt leren en ontwikkelen door mijn persoonlijke loopbaan. Terugkijkend realiseer ik mij dat ik al die tijd bezig ben geweest om me verder te ontwikkelen in datgene waar op dat moment mijn interesse lag. Dat deed ik – tot op de dag van vandaag – via allerlei opleidingen/cursussen/trainingen, van mbo tot en met masterniveau die ik vervolgens onmiddellijk in praktijk kon brengen. En op een organische manier deed ik steeds aan ‘jobcrafting’, een term die toen nog helemaal niet bestond. Zo ben ik op de plek terechtgekomen waar ik nu zit: coördinator van de RIVM Academy. Als het aan mij ligt niet de laatste, maar wel de meest inspirerende tot nu toe!

 

Leren doe je vooral samen, van en met elkaar

Nog niet zo lang geleden gaven we als het om opleiden ging, vooral cursussen en trainingen in een ‘klasje’, die veelal gericht waren op de inhoud van het vakgebied.

Het individuele leren en persoonlijke ontwikkeling stonden daarbij voorop. Decennialang kon dat ook. Het RIVM opereerde in een stabiele omgeving en er was duidelijk wat van de hoog opgeleide professionals werd gevraagd. Dat ging vooral over de inhoud van het werk en daar was en is men bijzonder goed in. Maar we zijn een RIVM ‘middenin de samenleving’ en bewegen ons in een wereld die snel verandert en steeds moeilijker te voorspellen is. Dit vraagt veel meer dan voorheen op vele fronten afstemming en samenwerking. De rol van wetenschappelijk medewerker verandert daarmee in een bijdrage als ‘trusted advisor’ aan actuele en maatschappelijke opgaven, waarbij wetenschappelijk onderbouwde kennis de basis blijft.

 

Een lerende organisatie leert van en in de praktijk

Hoe je dat doet leer je niet op een universiteit of hogeschool, maar in de praktijk, van en met elkaar.

Ik geloof er in dat je als organisatie verder komt door dit samen te doen en door je te verbinden aan de strategische doelen van de organisatie. Daarmee kun je met elkaar de doelen van de organisatie verwezenlijken en blijven vernieuwen, om aldus klaar te zijn voor de toekomst. Meer een lerende organisatie dus. Dit is precies waarvoor de RIVM Academy is opgericht.

 

Hoe we daarbij te werk zijn gegaan vertel ik je graag in mijn workshop op de Praktijkdag Anders leren en werken op 12 april!

 

Marjan Soudant is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), als senior adviseur organisatie & talentontwikkeling, en coördinator van de Academy. In 2013 heeft zij op verzoek van de directie een Academy opgezet, voor het ontwikkelen, delen en borgen van RIVM specifieke kennis en vaardigheden, als instrument voor organisatieontwikkeling.

 

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account