Hoe kun je waarde creëren door anders te leren in bedrijven?

Er wordt veel gesproken over het 70-20-10 leermodel, het praktijk gerichte leren, het strategisch leren e.d. Voor mij, als associate van CSV Company, is er meer dan dat! De interdependentie van bedrijven in ketens wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een andere aanpak van leren en wel het bedrijfscoöperatief leren. In deze blog schetsen wij een theoretisch kader voor bedrijfscoöperatief leren. Volgende week, in een tweede blog, gaan we in op de praktijk.

Leren in bedrijven heeft traditioneel als doel de medewerkers in te kunnen zetten voor maximale winstoptimalisatie en klanttevredenheid. Bedrijven willen steeds sneller en kwalitatief betere producten en diensten leveren. Dit wordt bereikt met leren voor het bedrijf én over het bedrijf in leerprogramma’s over het bedrijf, de markt en bedrijfsspecifieke producten worden met praktijk cases ergens buiten het bedrijf bij Business schools georganiseerd. Het leren en reproduceren van kennis heeft hierbij de overhand in plaats van het slimmer leren omgaan met de dagelijkse werkomgeving, de strategische waarde van je werk en verschillende rollen die je in diverse teams/afdelingen vervult.

Bedrijfscoöperatief leren is een waardevolle kans
Medewerkers willen de mogelijkheid krijgen om zich expliciet in hun eigen praktijk te ontwikkelen. Echter het gaat vanuit strategisch oogpunt niet alleen om de individuele medewerker of het eigen team, maar veeleer om samenwerken in de interne keten en/of de externe keten.

Wat in het bedrijf nodig is, zijn medewerkers die hun kwaliteiten onderzoeken om zo nieuwe wegen te vinden, antwoorden te vinden en slimmer leren na te denken. Zeker bij innoveren is een open, interactieve aanpak nodig om bestaande assumpties, principes en concepten binnen en buiten het bedrijf met elkaar ter discussie te stellen en tevens samen in de praktijk experimenten te realiseren. Door sociale bekwaamheden te ontwikkelen, je persoonlijke meerwaarde in een team en rollen te kennen, eigen vermogens binnen een strategisch kader in te zetten en de juiste houding te ontwikkelen wordt het team en de medewerkers en het bedrijf zakelijk succesvoller.

andreas-blog-afbeelding1

Niveaus van bedrijfscoöperatief leren
Om strategisch samenwerken in de keten door sociale interdependentie tot bedrijfscoöperatief leren te verheffen is op strategisch-, team- en medewerkersniveau ondermeer nodig:

Strategisch
• duidelijke strategische bedrijfsdoelstellingen;
• screening van projecten aan strategie;
• ondersteuning van strategisch proces.
Teamsamenwerking
• wederzijdse reflectie en afhankelijkheid;
• heterogene groepen (in- en externe keten);
• sociale interactie in gedrag en houding.
Medewerker
• gelijke kansen op presteren en leren;
• individuele verantwoordelijkheid in rollen;
• tijd om te leren en te onderzoeken in het werk.

De bovengenoemde elementen staan in zekere zin haaks op bestaande leerinterventies. Het bedrijfscoöperatief leren gaat verder dan het leren voor het bedrijf en leren over het bedrijf. Haar positieve bedrage ligt in het leren in het bedrijf door het direct en interdependent creëren van waarde voor blijvend zakelijk succes. Succesvol bedrijfscoöperatief leren geeft deelnemers sociale vaardigheden, interactief gedrag en open houding voor zowel binnen als buiten het bedrijf. Dus niet leren in drie grote sprongen, maar leren door gezamenlijk vele kleine stapjes te nemen die uiteindelijk duurzaam zijn.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account