Stop de blauwe HRD aanpak

De ‘blauwe’ aanpak heeft zijn langste tijd gehad. Hoewel in de Westerse onderwijskunde het een traditie is om leertrajecten vooraf te ‘ontwerpen’ – waarbij het ontwerp ‘intern en extern consistent’ zijn – zie ik dat de tijd is gekomen om deze mechanische en afstandelijke aanvliegroute van leren en veranderen te vervangen door een organische co-creatie aanpak.

In onze huidige tijd waarin de veranderingen exponentieel zijn geworden en de complexiteit dagelijks groeit (de ‘vuca-world’, agile, scrum, lean) is het Nieuwe Leren vooral het ‘al doende’ leren. De brug bouwen terwijl je erover loopt. Dat kan zelfs met kennisgebieden waarvan je zou verwachten dat ‘geprogrammeerde’ leertrajecten het beste resultaat geven, zoals wiskunde:

“Singapore, the land of many math geniuses, may have discovered the secret to learning mathematics . It employs a teaching method called productive failure, pioneered by Manu Kapur, head of the Learning Sciences Lab at the National Institute of Education of Singapore. Students who are presented with unfamiliar concepts, asked to work through them, and then taught the solution significantly outperform those who are taught through formal instruction and problem-solving.

The approach is both utterly intuitive—we learn from mistakes—and completely counter-intuitive: letting kids flail around with unfamiliar math concepts seems both inefficient and potentially damaging to their confidence. Kapur believes that struggle activates parts of the brain that trigger deeper learning. Students have to figure out three critical things: what they know, the limits of what they know, and exactly what they do not know. Floundering first elevates the learning from knowing a formula to understanding it, and applying it in unfamiliar contexts.” (Bron: Jenny Anderson)

Laat ze het zelf doen
De opkomst van het ‘al doende leren’ (voorheen: action learning, ervaringsleren) heeft gevolgen voor de HR-afdelingen die leertrajecten (learning solutions) inkopen. Stop met het vooraf samen met de leverancier van de learning solution het (werk)leertraject uit te werken. Laat de werknemers voor wie het traject bestemd is het zelf ontwerpen. Probleemanalyse, oplossingen (w.o. leeractiviteiten) bedenken; bij een goede facilitering kunnen ze dat prima zelf doen!

rendement van leren en veranderenVoor wie meer wil weten over hoe je werknemers zelf hun werkleertraject laat ontwerpen; in mijn boek Rendement van leren en veranderen vind je hier een integrale aanpak voor beschreven. Deze aanpak helpt je met het opzetten van ‘Lean HRD’ in organisaties.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account