Leren in een VUCA wereld

We leven in een VUCA wereld. VUCA is een term die is geïntroduceerd door het U.S. Army War College. Het is een poging de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de hedendaagse wereld te typeren. De wereld waar het College haar militaire leiders probeert op voor te bereiden. Al snel werd de term VUCA World ook door het bedrijfsleven geadopteerd vanuit dezelfde ervaring te leven in een complexe onvoorspelbare wereld. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. Wat is de betekenis van leren in de VUCA wereld?

Volatility verwijst naar dynamiek en verandering, essentie, krachten en katalysatoren van veranderingen.

Uncertainty verwijst naar de afname van voorspelbaarheid, de toename van verrassingen en de behoefte naar meer sensitiviteit en begrip over hoe situaties ontstaan.

Complexity verwijst naar de meervoudige krachtenvelden, chaotische samenhang en verwarring die organisaties omgeven.

Ambiguity verwijst naar de wazigheid van de realiteit, de kans om zaken verkeerd in te schatten, verschil van inzicht en duiding van omstandigheden en het verdraaien van oorzaak en gevolg.

In de VUCA wereld hebben we te maken met ‘lage kans-grote impact events’ die organisaties er toe dwingen onzekerheid te omarmen of minimaal als onvermijdelijk te beschouwen. Daarom is het belangrijk aanpakken te ontwikkelen die ons veerkrachtig maken en helpen om snel om te schakelen naar nieuwe situaties.

Toch is het niet de eerste keer dat we in een VUCA wereld leven. Zoals Stephen Covey in ‘The 8th habit’ beschrijft, heeft de menselijke beschaving diverse tijdperken doorlopen. Van ‘jager-verzamelaars’ veranderden we in een landbouw samenleving. Die werd opgevolgd door een industriële samenleving. We maken nu de overgang naar het informatie tijdperk met de kenniswerkers. Het spannende is dat Covey laat zien dat bij iedere overgang de productiviteit met een factor 50 toeneemt. Dat betekent dat het overgrote deel van de werkende mensen hun baan kwijt raakt omdat hun werk niet meer in die mate nodig is. Covey verwijst naar de sociale onrust en onzekerheid die dat met zich meebrengt. Onzekerheid ook omdat zo’n overgang naar een volgend tijdperk vraagt om een nieuwe ‘tool set, mind set en skill set’. Die worsteling maken we nu ook door en dat voelt als een VUCA wereld. Het is ons vaker gelukt daar goed door te komen dus laten we ons pessimisme van de dagelijkse beslommeringen inruilen voor het optimisme dat past bij dit historisch besef en aan de slag gaan met onze nieuwe toolset, mind set en skill set.

Nu het internet zich ontvouwt, ontwikkelt onze nieuwe toolset zich in een razend tempo en met een enorme diversiteit. Bedenk een willekeurige taak en warempel ‘there’s an app for that’. Was eerst alleen je PC verbonden met internet, nu is dat je telefoon, televisie en binnenkort je auto, (sport)kleding en magnetron. En wat te denken van het Nederlandse bedrijf ‘Spark’ dat draadloze sensoren heeft ontwikkeld om koeien met het internet te verbinden om ze te monitoren en optimaal te verzorgen.

kameleonNieuwe tools in overvloed. De nieuwe mind set is wat lastiger. Die vraagt om het denken in overvloed in plaats van schaarste en daarmee van delen in plaats van afschermen. Die vraagt om een minder strikte scheiding tussen werktijd en privé tijd. Die vraagt ons te wennen aan een wereld met nauwelijks privacy zoals we begin juni via PRISM nog eens ontdekten. Een mind set die wordt uitgedaagd te wennen aan een toenemende mate van blended reality omdat virtual reality steeds meer de plaats inneemt van grounded reality. Een mind set die klaar is om optimaal gebruik te maken van onze toegenomen connectiviteit.

Futurist Bob Johansen heeft het idee van een VUCA mindset uitgewerkt waarin VUCA staat voor Vision, Understanding, Clarity en Agility en geeft daarmee richting aan de skillset van leiders. Vision die de drive aangeeft om de toekomst zelf te creëren (dat is de beste manier van voorspellen). Understanding vraagt om af en toe stil te staan en echt te kijken en te luisteren. Clarity waarbij we leren betekenis te geven aan chaos. Agility de leningheid die kan worden verkregen als we ‘Wirearchie’ (verbondenheid) hoger waarderen van Hiërarchie.

Verder vraagt de nieuwe skillset om de volgende zaken. De teamplayer wordt een netwerk player. Het kunnen opbouwen van een relevant professioneel netwerk en daarin een goede reputatie opbouwen is cruciaal. Met de overvloed aan data is analyse niet meer voldoende maar juist synthese om die data in de context van het werk betekenis te geven. Leren zal veel meer gaan via rapid prototyping zeg maar ‘met vallen en opstaan’. Wie later in het proces succes wil hebben zal vroeg in het proces moeten leren van fouten. Eigenlijk is er dus maar één conclusie mogelijk.

Dé manier om handig met de VUCA wereld om te gaan is LEREN.

Deze tekst verscheen eerder als gastcolumn in vakblad O&O Opleiding & Ontwikkeling nr. 4 van 2013

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account