“Logisch, toch”

De eerste klap is ook dit jaar weer een daalder waard. Mijn eerste workshop was die van de ‘klassieker’ Marc Rosenberg. Zijn prikkelende titel is ‘The best training is no training’. Hij vertelt allemaal zaken die ik allang weet, waar velen al jaren over schrijven, maar waarom acteren we er dan nog niet naar? Een kwestie van transfer of learning.

Hij begint met een paar priklelnde quotes, in de sfeer van:
“The best customer service is that they don’t need to calll you”
“The best service is no service”
“Stop coping with customer needs”

Vervolgens bouwt hij zijn verhaal uiterst secuur en doeltreffend op.
Dat komt het publiek te staan op weer enkele krachtige oneliners:
“What if we had the philosophy: no more training!”
“Less is not just less; it’s also different”

Hij vervat zijn verhaal in 8 principes:
1. Training doet er weinig toe, performance doet er toe
Hier betoogt hij dat trainen slechts een activiteit is, een manier om te leren. Leren, zo stelt hij is het beschikbaar stellen en krachtig inzetten van de capabilities waar de organisatie over beschikt. Maar … performance is waar de waarde van de organisatie zit
2. Training is niet de oplossing voor elk probleem
Gebruik training niet als compensatie maatregelen of als suboptimale oplossingen, maar kijk naar wat er echt aan de hand is: teveel of te slechte documentatie, inefficiënt of slecht ontworpen hulpmiddelen, overmatig complexe processen of slecht management, …..
3. Meer technologie maakt het allemaal niet perse beter
Een slechte training en technologie leiden tot meer efficiënte slechte trainingen
4. Training is het laatste alternatief dat je overweegt, niet het eerste
Investeren in medewerkers is veel duurder dan investeren in het werk of de werkomgeving
5. Hoe bekwamer mensen zijn, hoe minder training ze nodig hebben
Medewerkers ontwikkelen zich van novice tot master. In iedere fase ligt er een ander accent op leren
* de novice is nog echt incapabel, weet nog niets. Dan helpt met name training (bootcampen) en is er daarnaast ruimte voor tooling en ook voor eerste inzet van social media en coaching
* de competente medewerker acteert volgens de basis standaarden, heeft sterk baat bij tools, reflectie en ook bij de inzet van social media en al wat minder bij training (gericht toewerken naar specialisme)
* de ervaren medewerker is bekwaam, stemt zijn gedrag af op nieuwe situaties, leert door toegang te hebben tot en ontdekkingen te doen met social media. Mentoring en tooling zijn van belang. En als training aan de orde is gaat het om advanced en scherp gericht (leer)inhouden
* de master, tenslotte, is inmiddels expert op zijn terrein, kan het werk herontwerpen, doet zijn werkt en draagt over. Leren gaat via nieuwe vindingen en sturing geven, naast een stevige dosis reflectie. Training wordt minimaal ingezet en is uniek van inhoud
6. Dichter bij het werk leren betekent verder weg geraken van training
Hier gaat het over de paradigmaverschuiving. Van het formele, klassikale leren, naar het informele leren op de werkplek door (gewoon) te doen
7. Tja er was een 7e, maar toen heb ik even niet opgelet!
8. Ultimately, when you do train, it better be great

Open deuren? Vast wel! Maar open deuren hebben vaak hoge drempels.

Han Nichting

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account