Neurowetenschap over Leerstijlen – de uitkomst is niet wat je denkt

In dit blog sta ik stil bij de drang die veel trainers, HRD professionals en L&D-ers hebben om onze trainingen, trajecten en workshops te verbeteren zodat ze meer impact hebben. Een van de interesses naar die impact is het gebruik van leerstijlen. Zou het zo zijn dat mensen verschillend leren en kunnen we daar gebruik van maken?

We gaan op onderzoek uit. Heel vaak bevestigt een wetenschappelijke analyse onze intuïtie waardoor we een doorbraak hebben in effectiviteit. Op andere tijden spreken wetenschappelijke analyses onze standpunten tegen en worden we uitgedaagd om ze te herzien of zelfs compleet overboord te werpen.

Op het ATD congres in Denver, waar meer dan 10.000 HRD-ers samen komen om van elkaar te leren, kwam ik in gesprek met Neurowetenschapper Art Kohn. Hij maakte een hernieuwde drang naar het bekijken van de waarde van leerstijlen in me wakker. Dit is wat ik van hem leerde.

Leerstijlen en de leer-stijlen industrie
De afgelopen 30 jaar heeft het concept van leerstijlen terrein gewonnen in corporate trainingsland en is er een aanzienlijke industrie ontstaan om organisaties te helpen leerstijlen te testen.

De leerstijlen industrie gaat uit van drie vooronderstellingen:

  1. Lerenden verschillen van elkaar qua vaardigheden en interesses.
  2. Lerenden hebben een voorkeursmanier van leren. Ze nemen graag op een bepaalde manier nieuwe informatie tot zich. Deze manieren worden vaak gepresenteerd als tegenpolen zoals impulsief versus reflectief, visueel versus auditief, lineair versus holistisch of redenering versus inzicht.
  3. Lerenden leren meer en sneller als we in staat zijn onze kennisoverdracht aan te passen aan hun leerstijl.

Vermeldenswaardig is dat er geen eenduidige theorie wordt aangehangen door het gros van de leerstijlen bureaus. Er zijn momenteel meer dan 70 leveranciers. Enkele grote jongens zijn Honey en Mumford’s Learning Style Questionnaire, Dunn en Dunn’s Learning Styles en Kolb Learning Style Inventory. Deze bedrijven verdienen hun geld met het verkopen van meetinstrumenten die organisaties helpen de stijl van een lerende te identificeren. Dit helpt de trainers om hun trainingen op maat aan te bieden en aan te passen aan de geteste voorkeursstijlen.

En, werkt het?
Gezien de populariteit van de leerstijlen filosofie gingen in 2008 vier onderzoekers -H. Pashler, M. McDaniel, D. Rohrer en R. Bjork- op onderzoek uit. Ze voerden een meta-analyse uit van de leerstijlen literatuur. In een meta-analyse onderzoeken wetenschappers zorgvuldig een volledig onderzoeksgebied. Zeg maar een groot deel van de gepubliceerde vakliteratuur. Ze gebruiken vervolgens statistische methoden om de resultaten van verschillende studies te combineren om zo patronen te identificeren, tegenstrijdigheden op te lossen, en vast te stellen wat wel en wat niet wetenschappelijk aangetoond is.

Hun analyse, die werd gemeld in het tijdschrift Psychological Science in the Public Interest, kwam tot drie opmerkelijke conclusies.

  • Allereerst zijn er verschillen tussen lerenden in werkelijk iedere trainingsgroep. Sommige lerenden hebben bijvoorbeeld meer kennis, meer belangstelling, of meer achtergrond dan hun collega lerenden.
  • Ten tweede geven deelnemers zelf aan dat ze graag op een bepaalde manier informatie tot zich nemen. Bijvoorbeeld sommige mensen zeggen dat ze informatie liever visueel gepresenteerd krijgen, terwijl anderen de voorkeur geven aan een auditieve presentatie.
  • Ten derde vonden de onderzoekers geen bewijs dat mensen beter leren als een trainer zijn stijl van lesgeven aanpast aan de favoriete leerstijl van een lerende. Ik herhaal: de onderzoekers vonden geen bewijs dat mensen beter leren als de stof wordt aangeboden in de favoriete leerstijl van de lerende. Pashler en zijn collega’s concluderen dat, hoewel er een enorme berg commerciële literatuur is die de leerstijlen theorie omhelzen, slechts heel weinig studies geldige onderzoekstechnieken hebben toegepast. Bovendien wijzen zij erop dat de enkele experimenten die dan wel volgens wetenschapsrichtlijnen werden uitgevoerd, resultaten lieten zien die “ronduit in tegenspraak zijn met het bestaan van leerstijlen”.

In 30 jaar vakliteratuur is er geen afdoende bewijs gevonden om opleidingen of trainingen te rechtvaardigen waarin leerstijl assessments plaatsvinden. Op basis van deze bevindingen stellen de onderzoekers voor dat organisaties hun beperkte educatieve middelen niet langer verkwisten aan leerstijlen tests. Zoals je zou verwachten zijn deze bevindingen niet echt goed gevallen bij de leerstijlen industrie.

Kappen dus!

Ik hoor graag je mening en reactie!

Mocht je als lezer onderdeel zijn van een bureau dat doet in leerstijlen, vergeet dan niet dat ik slechts de boodschapper ben. 
Wil je het onderzoek zelf lezen klik dan op deze link http://www.psychologicalscience.org/journals/pspi/PSPI_9_3.pdf

Met dank aan Art Kohn.

Jeanne Bakker, opleidingskundige/trainer/auteur
Brain Bakery 

Leerstijlen

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account