Oproep deelname Onderzoek Zelfsturing binnen Opleidingskundige functies

zelfsturing

Hoe zelfsturend ben jij? Wij zijn erg benieuwd! zelfsturing

Vanuit de HAN bachelor Opleidingskunde is een onderzoek gestart naar het begrip ‘zelfsturing’ binnen Opleidingskundige functies. Met Opleidingskundige functies wordt bedoeld: ‘het uitvoeren van HRD of L&D werkzaamheden’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder drie groepen respondenten:

  1. Alumni van Opleidingskunde
  2. Studenten van Opleidingskunde
  3. HRD/L&D functionarissen met een andere opleiding dan Opleidingskunde

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat de opleidingskundige praktijk vraagt aan zelfsturing voor een Leven Lang Leren. Met een Leven Lang Leren wordt ‘een flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen het HRD werkveld’ bedoeld.

Resultaten onderzoek
De uitkomsten van het gehele onderzoek zijn bedoeld voor curriculumontwikkeling bij Opleidingskunde. Dit zodat studenten tijdens de studie competenties ontwikkelen die nodig zijn voor een Leven Lang Leren. Het uiteindelijke doel is dat studenten in staat zijn -om zelf- het eigen leerproces in de praktijk vorm te kunnen geven, ook na de opleiding.

Natuurlijk worden de eindresultaten en opgedane inzichten bekend gemaakt aan iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Doe je mee?
We zijn benieuwd naar jouw zelfsturing. Help ons door je mening te geven. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Als de link niet werkt, ga dan naar de HBOspiegel en meld je aan met de volgende code TXO-PLE-PBT.

Tot slot, heb je vragen over dit onderzoek? Neem gerust contact op.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking.

Paul Jacobs
Docent Opleidingskunde
Paul.Jacobs@han.nl 

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account