Politie Eenheid Den Haag

Geschreven door: Hilde Bosma en Anouk Rits – Studenten Hoge School Arnhem en Nijmegen, Opleidingskunde – Vragenbrigade 2013/2014

Op maandag 9 december 2013 zijn wij onze reis begonnen, van Nijmegen naar Den Haag Ypenburg. Het doel van deze reis was om te ontdekken wat er in de praktijk van de Politie Eenheid Den Haag speelt op het gebied van anders leren en werken. Dit als input voor het event ‘Anders leren en werken’ op dinsdag 13 mei, vanuit NVO2.

Eenmaal in Den Haag aangekomen ontmoetten we in de ontvangsthal al twee van de drie gesprekspartners, Maurice Snellaars en Karin Gottlieb, beiden senior opleidingsadviseur bij de Eenheid Den Haag van de Politie. Vervolgens werden we hartelijk ontvangen door Ruud Willemstein, plaatsvervangend bureauchef en chef handhaving bij Bureau Ypenburg-Leidschenveen. Om te ontdekken wat er in de praktijk van de politie speelt op het gebied van anders leren en werken, nemen we ‘werkplekleren’ als centraal thema in het gesprek.

De ambitie van HRM is om binnen de Eenheid Den Haag het leren en werken dichter bij elkaar te brengen door middel van werkplekleren. Dit levert meer motivatie, meer ‘just in time leren’ en meer leerrendement op.  Het leren moet idealiter onderdeel zijn van het dagelijks werk. Het gesprek tussen de leidinggevenden en medewerkers is hierbij essentieel, waarin de ontwikkelbehoefte van de medewerker wordt achterhaald. In de ideale situatie komen de medewerkers vanuit zingeving in beweging, en niet omdat de leidinggevende het zegt.

Voor een betere beeldvorming over dit thema werden we meegenomen in de historie van leren en ontwikkelen bij de politie. Vroeger stond kennisoverdracht centraal en werd er in de praktijk veel geleerd door toevalligheden. In de loop van de jaren is dit veranderd en werd er steeds meer in de praktijk geoefend en geleerd. De ambitie is om het leren nu niet meer louter over te laten aan toevalligheden. Dat wil zeggen: indien bepaalde facetten in de praktijk niet voorkomen, dan worden deze in scene gezet. De opleidingsgids die voorheen werd verspreid wordt niet meer gebruikt en het gesprek tussen de leidinggevende en werknemer wordt cruciaal om de ontwikkelbehoefte te achterhalen.

Hoewel er een positieve ontwikkeling zichtbaar is, moet het idealiter nog meer een daadkrachtige beweging worden die binnen de politiecultuur gedragen wordt. Wat nog veel voorkomt is dat politiemedewerkers wel informeel leren, maar zich daar niet bewust van zijn.
De politiemedewerkers aan een formele opleidingsinterventie laten deelnemen, werd veelal gezien als een passende oplossing. Daarnaast is binnen de cultuur van de politie een diploma of certificaat veel waard, wat de stap naar werkplekleren bemoeilijkt.

Al jaren wordt door HRM het belang van het combineren van werken en leren gepromoot. Dit belang wordt echter nog niet door alle betrokkenen erkend. Door de huidige bezuinigingen krijgt uitvoering van  (wettelijk) verplichte opleidingen voorrang ten koste van niet-verplichte opleidingen. Hier blijven dus ontwikkelbehoeften liggen, hetgeen kansen biedt om het werken en leren meer te combineren.

Waar HRM van de Eenheid Den Haag naar streeft, is dat de medewerkers zelf vanuit hun ambities en zingeving achterhalen hoe hun loopbaanpad er idealiter uit ziet en wat hiervoor nodig is. Informeel leren is een  leervorm die de politie meer wil toepassen.

Hierbij wil de politie een veilige omgeving waar iedereen kan aangeven waar hij/zij goed in is of waarop men verder wil ontwikkelen. Men wil dat werknemers nieuwsgierig zijn naar elkaars kwaliteiten en hier gebruik van maken. Ook vragen zij van de werknemers reflectie op eigen handelen en kunnen en dat zij zich hierbij kwetsbaar opstellen.
Het informeel leren vindt nu al deels plaats, al is dat grotendeels onbewust. Uit onderzoek blijkt dat er meer ruimte is voor werkplekleren, alleen deze wordt niet optimaal benut. Dit biedt kansen om het verder uit te bouwen. Het klassikaal leren blijft bestaan, omdat dit voor sommige opleidings-interventies de beste vorm is, denk bijvoorbeeld aan het leren schieten op de schietbaan.  De HRM professionals van de Eenheid Den Haag zijn dus op zoek  naar een goede combinatie en naar wat, waar, en hoe het best geleerd kan worden.

Prangende vragen:
In het gesprek kwam naar voren dat het ‘WAT’ vrij helder was, maar dat ze nog niet goed weten ‘HOE’. Prangende vragen die hierbij spelen zijn:

  • Hoe trigger je zingeving en intrinsieke motivatie?
  • Welke vormen van werkplekleren zijn goed toepasbaar, passend bij de bedrijfscultuur?
  • Certificering is belangrijk binnen de politie. Het aantoonbaar maken van competenties is daarmee ook een belangrijk thema binnen dit vraagstuk. De vraag is hoe de competenties aantoonbaar gemaakt kunnen worden als er geen sprake is van een certificaat.

Wat volgens ons een grote toegevoegde waarde zou hebben binnen het thema werkplekleren, is het betrekken van de medewerkers. Door de behoeften van de medewerkers te achterhalen en te onderzoeken waar zij kansen zien, kan men optimaal aansluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Na een gesprek van 2 uur konden we allen voldaan terugkijken. Met oprechte interesse, kritische vragen, openheid en aandacht, zijn er heel wat prikkelende vragen naar voren gekomen. Het lijkt ons erg interessant om het vraagstuk van Politie Eenheid Den Haag op het event van 13 mei 2014 nader te onderzoeken.

Klik hier voor het event Anders Leren en Werken en de workshops op 13 mei.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account