Praktijkleerhuis Opleidingskunde, van droom naar werkelijkheid

Stel, je bent vanuit de opleiding bezig met een stageopdracht en je wilt sparren met een paar (oud-) studenten. Je loopt het Praktijkleerhuis van Opleidingskunde binnen, kijkt wie er zijn, en raakt in gesprek over je vraag. Of: stel, je zoekt een ontwikkelaar die op korte termijn een training klantvriendelijkheid up-to-date kan maken voor de organisatie waar je werkt. Je maakt een afspraak in het Praktijkleerhuis van Opleidingskunde en je bespreekt de mogelijkheden. Ook ontmoet je enthousiaste studenten die meer willen weten over de opdracht en een docent die aangeeft mogelijkheden te zien om de opdracht met een groep studenten op te pakken.

Professionals, studenten en docenten ontmoeten elkaar in het Praktijkleerhuis van Opleidingskunde

Een plek waar zij kennis en kunde opdoen en delen, een nauwe samenwerking creëren tussen werkveld en opleiding, wederkerig leren, hoe mooi zou het zijn als het bovenstaande realiteit wordt? Het team van Opleidingskunde droomt hiervan! Maar hoe zien we dat dan concreet voor ons? Waarom willen we dit eigenlijk en wat hebben we nodig om het Praktijkleerhuis daadwerkelijk vorm te geven?

Om antwoord te geven op de Golden Circle’s Why?, How? en What? van het Praktijkleerhuis, organiseerden we op 12 oktober een brainstormsessie. Een prachtige bijeenkomst waar studenten, docenten, mensen uit het werkveld, vertegenwoordigers van de beroepsvereniging en het lectoraat van de faculteit Educatie vanuit passie voor het vak en vol vuur spraken over deze droom. En is dat nu niet precies hoe wij ons dit Praktijkleerhuis steeds hebben voorgesteld?

De Brainstorm
Wat hebben we tijdens deze bijeenkomst gedaan?
We startten onze creatieve sessie door even terug in de tijd te stappen om bij onszelf na te gaan wat ons is bijgebleven uit onze eigen stage. Wat maakte toen het verschil, wanneer werd er geleerd? Het maakt niet uit hoe lang het praktijkleren is geleden, wij blijken veel te hebben geleerd door:
– Te merken dat je vertrouwen kreeg;
– Het ervaren van de beroepspraktijk;
– Soms terug te komen in de opleiding;
– Het koppelen van theorie aan de praktijk;
– Informeel te overleggen;
– Te sparren en verdieping te zoeken.

In twee groepen gingen we aan de slag: sparren… verdieping zoeken… steeds meer Post-Its worden beschreven, er wordt gelachen, nieuwsgierige vragen gesteld…. Er ontstaat een tekening van een huis, kleine voetjes bij de ingang en op hoge hakken en laarzen het huis weer uit. Een mooie metafoor! Het valt nog niet mee om de enorme hoeveelheid aan ideeën op de kleurrijke Post-Its te categoriseren in Hoe, Wat, Waar en Waartoe.

Why?
Waarom willen we dit Praktijkleerhuis nu eigenlijk, wat is het doel?
– We willen de praktijkervaring meer verdieping geven door met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan actuele praktijkvraagstukken We willen een ontmoetingsplaats waardoor meer contactmogelijkheden worden gecreëerd met studenten, docenten en het werkveld tijdens het (praktijk)leren.
– We willen de onderzoekende houding van de student stimuleren en verrijken.
– We willen studenten de kans geven van betekenis te zijn voor een organisatie door met een kritische blik en vanuit een inhoudelijke deskundigheid theorie en praktijk te verbinden.

What?
Welke mogelijkheden biedt het Praktijkleerhuis? Mogelijke resultaten blijken talrijk. Zo kunnen eerstejaarsstudenten binnen het praktijkleerhuis contact leggen met ouderejaars of zelfs met oudstudenten voor een snuffelstage. Ouderejaars kunnen een rol spelen in de begeleiding van jongerejaars en daarmee ervaring opdoen in het begeleiden van lerenden. We zien studenten in Multi-disciplinaire teams werken aan opdrachten en onderwijs dat ondersteunend is aan deze werkzaamheden. Studenten kunnen samen bepalen wie het beste een bepaalde opdracht kan oppakken, passend bij zijn of haar voorkeuren en expertise. Een organisatie kan een onderzoeksvraag neerleggen die door meerdere studenten van verschillende jaren wordt uitgevoerd. Praktijkervaringen kunnen voor iedereen zichtbaar worden gemaakt en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat is dit waardevol! Kunnen we vandaag niet al starten?

How?
Allereerst gaan we ons licht op steken bij vergelijkbare initiatieven binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo werken binnen het Thermion in Nijmegen studenten Verpleegkunde samen met studenten Fysiotherapie, artsen en verpleegkundigen aan casussen direct in de praktijk. Studenten van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming werken vanuit een ruimte op het terrein van de oude Honigfabriek aan een project waarin ze met buurtbewoners overleggen over de mogelijkheden van deze locatie. Mooie projecten waar we graag van willen leren. Daarnaast gaan we op zoek naar een passende ruimte, wat nog een enorme uitdaging gaat worden.

Meedenken
HAN praktijleerhuis logoEn zo wordt onze droom werkelijkheid. Mocht het nu zo zijn dat jij als lezer met ons mee wilt denken, een vraag aan ons heeft ter overweging, of misschien wel een heel mooi idee of een eigen ervaring wilt delen. Laat het ons weten! Stuur een mail naar christel.vissers@han.nl en we nemen je bijdrage mee in de verdere ontwikkeling naar een stevig en bruisend Praktijkleerhuis. Over één aspect hoeft niet meer te worden nagedacht… het logo. Dat is er al!

Christel Vissers schreef deze blog samen met Mariette Geenen.

2 Comments
 1. Kees Nijdeken 2 jaar ago

  Hallo Christel, wat mij betreft is dit een heel mooi en waardevol initiatief.

  Ik ben derde jaar deeltijdstudent Opleidingskunde en ik merk dat de ritmiek van de opleiding mij niet toestaat om het geleerde te laten ‘landen’.

  In mijn essay voor Ontwerpen van leerarrangementen niveau 3, zeg ik hier over: ‘Een belangrijk voorwaarde is dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt om het geleerde ‘te laten landen’ en te vertalen naar de toekomstige functie. Een praktijkstage kan hier in belangrijke mate aan bijdragen’.

  Het initiatief van het Praktijkleerhuis zou hier naar mijn mening een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

 2. Ger Driesen 1 jaar ago

  Een mooi initiatief Christel. Je beschrijft onderzoeksvragen vanuit het praktijkveld die door studenten kunnen worden opgepakt. Dat klinkt interessant en interpreteer ik als iets dat wat langer (weken) duurt. Ik kan me als vertegenwoordiger van het praktijkveld ook voorstellen dat het zeer nuttig en verfrissend kan zijn en vraagstuk waar ikzelf aan werk eens een uur stevig door te akkeren met een groep studenten en tot andere, diepere, bredere, moderne invalshoeken te komen. Zou dat kunnen? Als ik het zo lees zou ik de HOW wel wat actiever en sneller willen zien (zoals verwoord in de laatste zin van WHAT) niet eerst teveel rondkijken maar lekker beginnen. Succes!

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account