Slingeland ziekenhuis – Houd de nieuwe koers vast. Hoe zorg je dat nieuw gedrag niet verdampt in bestaand gedrag?

Geschreven door: Hilde Bosma en Anouk Rits – Studenten Hoge School Arnhem en Nijmegen, Opleidingskunde – Vragenbrigade 2013/2014

6 november was het zover, als vragenbrigadiers gingen we op pad naar Doetinchem.  Na een treinreis, busreis en boswandeling werden we vriendelijk ontvangen bij de receptie van het Slingeland ziekenhuis.

1301023NV02 AWAL_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een lekker kopje cappuccino werden we ontvangen door Ronald Loosschilder. Ronald is werkzaam als docent verpleegkunde/ opleidingskunde bij het Slingeland ziekenhuis. In dit ziekenhuis staan 1600 vaste medewerkers voortdurend klaar staan om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen.

Om te ontdekken wat er in de praktijk van het Slingeland Ziekenhuis speelt op het gebied van anders leren en werken, gaan we in gesprek met Ronald. Na een voorstelronde beginnen we met het verhelderen van de vraag van het Slingeland Ziekenhuis.

In 2020 gaat er een grote verandering in de zorgsector plaatsvinden (rapport V&V 2020 – Leren van de Toekomst). Door tal van ontwikkelingen is actualisering en opwaardering van de beroepenstructuur van verpleegkundigen en verzorgenden dringend noodzakelijk. De focus komt hierbij te liggen op preventie en zelfmanagement; van “beter maken” naar “gezond blijven”.  Hiermee worden op de lange termijn kosten bespaard. Dit vraagt wel om een andere manier van denken en handelen. Daarom worden ook de opleidingen omtrent verpleegkunde anders vormgegeven. In 2016 start de eerste opleiding hiervan. In 2020 zullen dus de eerste nieuwe verpleegkundigen zich op de markt aanbieden.

Om te zorgen dat deze verandering succesvol geïmplementeerd kan worden, denken ze nu al na over het effect van deze verandering voor het ziekenhuis. Hierdoor kunnen ze op tijd zorgen voor de juiste randvoorwaarden om de verandering te laten slagen.

Ronald benadrukt dat iedereen in de zorgsector (wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige en ziekenhuisverpleegkundige) vanuit een eigen kader werkt. Dit zorgt voor onnodig dubbel werk en patiënten die hun verhaal telkens opnieuw moeten vertellen. Om in te spelen op het ‘’gezond blijven’’ is het van belang dat al deze afzonderlijke kaders met elkaar samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de patiënt. Hiervoor wordt een pro- actieve houding bij de medewerkers verwacht.

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Maar hoe wordt dit werkelijkheid? Hiervoor moeten stappen ondernomen worden, want als er nu niets gebeurd, verdampt het nieuwe geleerde gedrag.  Dit is een aanname van Ronald, maar naar ons idee een realistische inschatting. In verhouding zijn er te weinig nieuwe medewerkers, om de oude medewerkers mee te trekken in het nieuwe werken.

Cruciale vragen die naar voren kwamen zijn: Hoe de huidige groep verpleegkundigen klaar te stomen voor de verandering in 2020? Hoe te zorgen voor een duurzame verandering? Hoe zorg je ervoor dat het geleerde van de nieuwe groep verpleegkundige niet verdampt? Hierbij is verbinding zoeken met elkaar een belangrijk thema.

Om deze verbinding te creëren vinden wij het belangrijk dat de medewerkers betrokken worden in het veranderproces. V&V heeft hier in het land met belanghebbenden over gesproken. In het Slingeland Ziekenhuis lijkt de nieuwe beroepenstructuur en de consequenties daarvan bij de beroepsgroep nog nauwelijks onderwerp van gesprek. Hierbij heerste de aanname dat het de verantwoordelijkheid van de medewerkers is om middels hun professionele en pro- actieve houding van de verandering af te weten. Volgens ons zou het een grote toegevoegde waarde hebben om de medewerkers hierin te betrekken, omdat zij degene zijn die met de verandering te maken krijgen. Dit is erg interessant om nader te onderzoeken.

Na 3 uur vol enthousiaste interessante verhalen, voorbeelden, kritische vragen en bevestigingen konden we allen voldaan terugkijken op het gesprek. Wat ons heeft getriggerd op het gebied van anders leren en werken zijn de vragen: hoe zorg je voor duurzame verandering? Hoe krijg je een volledige organisatie mee in een nieuwe werkwijze? En in hoeverre betrek je de medewerkers in de verandering?
Dit zijn voor ons erg interessante vraagstukken om tijdens het event verder uit te pluizen.

Klik hier voor meer info over het Event “Anders leren en werken” op 13 mei – www.nvpnvo2.nl

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account