RIVM – Kennis uitzwaaien of uitzaaien? | Interventies voor uitdragen en borgen van kennis

Geschreven door: Johan Ruijling en Chantal Pater – Studenten Hogeschool Utrecht,  HRM – Vragenbrigade 2013/2014

Chantal Pater en Johan Ruijling gingen op 14 januari 2014 voor het eerst op pad als vragenbrigadiers.
De bestemming betrof deze dinsdag het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Na een niet al te lange reis vanaf Utrecht kwamen we aan in Bilthoven. Vanaf hier was het een aantal minuten lopen voordat we aankwamen op het gigantische complex van het RIVM.  Nadat we onze bezoekerspassen hadden opgehaald liepen we door naar het hoofdgebouw, waar we hartelijk werden ontvangen door Marjan Soudant. Zij werkt als HRD-er (adviseur organisatie en talentontwikkeling) bij het RIVM.

Nadat we kennis hadden gemaakt gingen we daadwerkelijk in gesprek. Eerst werd ons een goed beeld van de organisatie geschetst. Het RIVM is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering en de bescherming  van de volksgezondheid en de kwaliteit van het leefmilieu.

De werksfeer wordt als prettig omschreven en medewerkers hebben veelal passie voor hun werk.
Zij voorzien de overheid van onafhankelijke kennis via onderzoek, advies, regie of uitvoering.
De vraagstukken die voorbij komen betreffen infectieziekten, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, leefstijl, voeding, geneesmiddelen, milieu, duurzaamheid en veiligheid.

Belangrijk is om deze kennis goed te borgen en ‘SPOK’s’ (single points of knowledge) te voorkomen.
Dit zijn personen die veel unieke en waardevolle kennis hebben die vooral in de ‘hoofden’ van betrokkenen zit. Op het moment dat deze SPOK’s uitstromen gaat dus ook hun kennis voor het RIVM verloren. Nu is de gemiddelde leeftijd binnen het RIVM relatief hoog en wordt er een grote uitstroom verwacht in de komende jaren. Men wil deze kennis niet verloren laten gaan en deze tijdig overdragen op de jongere generatie.

Intern wordt op dit moment een Academy opgericht. Marjan Soudant is coördinator. Deze Academy is bedoeld voor het uitwisselen, ontwikkelen en borgen van RIVM specifieke kennis en vaardigheden.  Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een eerste leerlijn voor de experts (kennis- en onderzoeksfunctie) bij het RIVM.  Binnen de leerlijn zal bijvoorbeeld gewerkt worden met een digitaal portfolio.

Op die manier kan kennis worden gedeeld en wordt duidelijk bij wie deze te halen valt. Ook andere interventies zullen worden ingezet om kennis te delen, bijvoorbeeld door groepsopdrachten in het leertraject voor de experts.

Belangrijk is dus SPOK’s te voorkomen. De vraag is hoe je ze in kaart kunt brengen en hoe je ervoor kunt zorgen dat de unieke kennis van deze SPOK’s  wordt vastgelegd, geborgd en overgedragen.
De Academy is daar al mee bezig. Het zou mooi zijn als er vanuit het ‘event’ aanvullende , inspirerende methoden zijn te bedenken om daarin mee te nemen,

Met deze informatie en met de naam van een expert op dit gebied op zak (Ruud Roepers) die we kunnen raadplegen gaan we  hiermee aan de slag.

Klik hier voor meer info over het Event “Anders leren en werken” op 13 mei – www.nvpnvo2.nl

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account