Staan voor de kwaliteit van ons vak

Krijg je wel eens de vraag in jouw organisatie of van een opdrachtgever: ‘Waaraan kan ik zien dat je deskundig bent op het vraagstuk dat ik je voorleg?’ Of stel je jezelf wel eens de vraag: ‘Hoe maak ik mijn kwaliteiten zichtbaar in mijn organisatie of naar opdrachtgevers?’ Als je één of twee van deze vragen met ‘soms’ of ‘ja’ hebt beantwoord, lees dan verder wat NVO2 voor jou wil gaan betekenen.

Kwaliteit onderscheidt

Of het nu om producten of diensten gaat; ik hou van kwaliteit. Een goed glas wijn, fijne service in een hotel of een advies dat me echt verder helpt. Kwaliteit onderscheidt en ik kom terug bij organisaties en mensen die kwaliteit leveren. Ik zoek dan ook naar ‘bewezen’ kwaliteit in woord en als het kan liefst zichtbaar in een (objectief) bewijs.
In ons vakgebied vind ik het lastig om onderscheidende kwaliteiten te vinden en te benoemen. Wie is nu echt goed in leertechnologie? Wat zijn de toppers als het gaat om opleidingskundig ontwerpen en ontwikkelen? Wie zijn nu goede trainers of coaches? En wat is goed? Om antwoord te geven op deze vragen is eind 2013 de werkgroep Certificering gestart.

De reflex van het C-woord

Certificatie is de Haarlemmerolie om kwaliteit zichtbaar te maken. Het C-woord als antwoord op de vragen die ik hiervoor heb gesteld. Ook ik schoot in de reflex van het C-woord: certificatie bijna als doel en niet als middel. Leden stelden hier de afgelopen jaren, op bijna ieder moment dat we met ze in gesprek waren, kritische vragen over. Waarom willen we certificering voor NVO2?  Wordt de kwaliteit dan beter? Hoe gaan we dat praktisch organiseren? In reflectie op deze vragen heeft de werkgroep de koers verlegd.

(Kwaliteits)registratie ondersteunt professionalisering en netwerken

Terug naar de basis. Waar staan we als NVO2 voor? In de kern om (organisatie)leden in de gelegenheid te stellen zich te professionaliseren op het vakgebied en hen in staat te stellen een goed (HRD) netwerk op te bouwen. Eén van de basisvoorwaarden is dan wel dat we van elkaar weten waar we (aantoonbaar) deskundig in zijn en dat we elkaar kunnen vinden. Als we dat weten, kunnen we ook gericht werken aan professionalisering. Samen in de vereniging kennis delen, ervaringen uitwisselen, leren en ontwikkelen.
De switch in werkgroep en bestuur is dat we verder werken aan een (kwaliteits)registratie. Een registratie die het mogelijk maakt om elkaar te vinden op ons vakgebied en de eigen expertise.

De ‘areas of expertise’ in het ATD competentie model zijn de basis voor de registratie

Het ATD Competency Model is een model dat ons brede vakgebied goed representeert, onderbouwd door jarenlang onderzoek. Het idee is dat ieder NVO2 lid aan kan geven op welke (maximaal 3) gebieden hij/zij deskundig is en waarom. Ieder gebied willen we vervolgens ontwikkelen tot een plek waar leden elkaar makkelijk kunnen vinden, waar we goeroes aan willen verbinden en literatuur en onderzoek beschikbaar maken. En als je dat wilt, bieden we de mogelijkheid om ook je deskundigheid extern zichtbaar te maken.

Staan voor de kwaliteit van het HRD vak

Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het HRD vakgebied. De (kwaliteits)registratie is in eerste instantie bedoeld voor NVO2-leden, maar mogelijk in de toekomst ook breder toegankelijk voor HRD-professionals die (nog) geen lid zijn van NVO2.

En het C-woord? Ergens in mijn achterhoofd zit dit nog steeds, maar op korte termijn even niet.

Een zonnige groet vanuit Groenekan en ik hoop je te spreken op 21 september bij de extra ledenbijeenkomst!

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account