“Systeemverslaafd”

Mijn eerste nacht in een vreemd bed en in ander heel andere tijdszone. Wat vroeg wakker, dus, en dan schieten er fragmenten, flarden aan herinneringen door mijn hoofd. Een flard houd mij flink bezig, een uit de TrendRede van2013 …….

Er ligt een link met mijn voornemens en leerdoelen tijdens het ASTD-congres: zoeken naar helpende en aansprekende voorbeelden om in Nederland heel snel een paradigmashift te bewerkstelligen. En wel een die cruciaal is voor ons HRD-vak. De shift van leren naar presteren.

De basis voor bedrijfsopleiden is vroeg in de vorige eeuw gelegd. Indertijd was het de bedoeling om opleiden te zien in de functie van het beter kunnen uitvoeren van taken op de werkvloer. Sterker nog: werken en leren was geïntegreerd. Van competenties had nog niemand gehoord… We komen langzamerhand weer op dat punt uit.

Na jaren van focus op leren en opleiden, met als hoogtij jaar 2010 waarin in Nederland voor ruim1,7 miljard aan bedrijfsopleidingen werd uitgegeven (1200 euro per deelnemer; gemiddeld 460 euro per werknemer!) komen we langzamerhand weer bij zinnen. Waar was het bedrijfsleren ook alweer voor bedoeld?

We moeten de consequenties onder ogen zien van snelle ontwikkelingen in organisatiedenken (governance, minder management, meer persoonlijk leiderschap, van span of control naar span of support, ruimte voor professionals). En zeker ook van de toenemende nadruk op professionaliseren (revival van vakmanschap, scherper onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’), generatieleren (transponeren van inzichten over jonge generaties naar meer algemene principes, andere vormen van binding), technologie.

Hier in Amerika ligt een grote kennisvoorraad om aan de shift vorm te geven. Ze hebben hier mijlen voorsprong op workplace learning en performance improvement. Ze stellen het werk, de taak die moet worden uitgevoerd centraal. In de vakbladen hier lees ik over kennisontwikkeling en meer nog over kennisbenutting. Van zelf naar samen, van kennismanagement naar kennisontwikkeling, van hiërarchie naar toegevoegde waarde, scheppen van voorwaarden tot leren.

….. Wat die flard was uit de TrendRede?
“Restauratie van het ontspoorde verleden lukt niet. Toch blijven we fanatiek
pleisters plakken. We zijn verslaafd. Systeemverslaafd. En zoals bij iedere
menselijke verslaving zorgen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid
ervoor dat het afkicken lang duurt. Verlangt u nu nog naar het warme bad van het
verleden, dan krijgt u een koude douche van de toekomst”

Han Nichting

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account