Vlammende leidinggevenden. Pleidooi voor leidinggeven als vak en blijven leren als devies.