Me, myself and I in cocreatie. Naar een nieuwe grondhouding voor samenwerken.