Rick de Rijk: Verbonden is het resultaat van verbinden als werkwoord.