Mythe: met een inventarisatie op flap activeer je de groep – niet.