Gezocht: actieplan teamleren

Politie Nederland legde bij NVO2 een vraag neer omtrent: teamleren. De Vragenbrigade bestaande uit drie studenten Opleidingskunde: Mirjam de Fijter, Kim Haekens en Nicole den Hoedt gingen op onderzoek uit. Vanuit Politie Nederland hielpen de HRD’ers Hidde de Blouw, Madeleine Koudstaal en Marieke Raharing het vraagstuk helder te krijgen. Ook Joseph Kessels was gedeeltelijk aanwezig bij ons gesprek.

Waarom heeft Politie Nederland een vraag omtrent teamleren?
Er werd aangegeven dat Politie Nederland tegen de borging van het geleerde in de praktijk aanloopt. Hoe kunnen ze dat wat op de politieacademie geleerd wordt, ook borgen in de praktijk? Daarnaast willen zij de professionalisering verder aanscherpen door het teamleren centraal te stellen. De vraag is hoe dit kan worden bereikt en welke rol HRD erin speelt om het teamleren te stimuleren. Oftewel, hoe kunnen ze het leren in teams vorm gaan geven?

Als we aan de drie HRD’ers vragen wat zij eigenlijk verstaan onder teamleren, komen er verschillende antwoorden. De één vindt dat teamleren op elk moment en ongepland plaats kan vinden en dat ze al werkende leren van elkaar. De medewerkers moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Een ander geeft aan dat het gaat om ruimte om zaken bespreekbaar te maken en nieuwsgierig te zijn naar de ander.

Hidde de Blouw vertelt over het programma ‘Blauw vakmanschap’. Uit zijn ervaringen bij andere korpsen vertelt hij dat het teamleren een succes is als er saamhorigheid heerst. Als voorbeeld noemt hij een politiekorps waar iedereen op dezelfde tijd begint en eindigt met werken. Medewerkers helpen elkaar als het werk nog niet klaar is en dragen zorg voor elkaar. Hierin komt onder andere naar boven dat medewerkers elkaar moeten aanvullen vanuit hun individuele kwaliteiten.

politieuniform-bDoor te praten over het begrip teamleren, wordt het steeds meer helder wat daar nou mee wordt bedoeld binnen Politie Nederland. Nu resteert nog de vraag waarom Politie Nederland het leren in teams wil inzetten. De HRD’ers leggen uit dat medewerkers elkaar nodig hebben, zeker binnen de Politie. Sterker nog, ze moeten elkaar met hun leven kunnen vertrouwen. In een ideale situatie wordt er ruimte en veiligheid gecreëerd om voor elkaar te zorgen en worden zaken (na)besproken. Medewerkers luisteren naar elkaar en helpen elkaar. Ze zijn nieuwsgierig naar elkaars ervaringen. Ze doen dit te allen tijden vanuit een waarderend perspectief. Daarnaast is het delen van successen ook erg belangrijk.

Wat is eigenlijk het voordeel van teamleren voor de politieagenten zelf?
Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Het werken in teams maakt de politieagent zelfbewuster en zekerder. Als je vraagt waar een politieagent(e) blij van wordt dan hoor je vaak dat dit gaat om het werken met leuke collega’s, de zorg voor elkaar en het feit dat je jezelf kan zijn in je werk. Het is dan ook belangrijk om veiligheid te bieden voor het individuele zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar.

Na een gezamenlijke brainstorm kwamen wij tot de volgende waarden die een rol spelen binnen teamleren:
• ruimte en tijd voor nabespreking op elkaars handelen;
• het delen van successen;
• elkaar complimenten en feedback geven;
• kritisch durven zijn op het eigen en andermans handelen;
• nieuwsgierigheid zonder oordeel ‘belangstellend ontwikkelen’;
• jezelf mogen zijn;
• het borgen van kennis en het verspreiden hiervan;
• steun van leiding ;
• warme contacten;
• expliciet gedeelde samenwerkingsprincipes;
• professionaliteit.

We hadden nog uren kunnen doorpraten over het teamleren binnen Politie Nederland. Onze uitdaging deze middag was om in ieder geval tot een vraagstelling te komen en dat is: Wat kan HRD doen om het teamleren binnen de politie te versterken?

Op 24 maart gaan we tijdens het evenement ‘Anders leren en werken’ samen met HRD-experts aan de slag met deze vraag. Wij zijn benieuwd naar het teamwerk wat nodig is voor de verdiepingsslag rondom teamleren!

Kim Haekens
Mirjam de Fijter
Nicole den Hoedt

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account