Toepasbaarheid van leren

In de inleiding van het event ‘Anders leren en werken’ op 24 maart jl. werden de vraagstukken van de Politie Academie en de Efteling geïntroduceerd. In beide vraagstukken was men op zoek naar draagvlak voor het aanspreken van de intrinsieke motivatie van de medewerker.

Achtergrond keuze voor Efteling workshops
Einde van ochtend nam ik als HRD-professional deel aan de workshops van De Efteling. Ik koos voor de opeenvolging van de twee Efteling workshops, omdat ik voor de ontwikkeling van een Leerlijn digitale vaardigheden bij de Gemeente Hoorn op zoek ben naar handvatten om de intrinsieke motivatie van de medewerker voor de eigen professionele ontwikkeling te verhogen. Met de aaneenschakeling van de workshops had ik voor ogen een goede verdiepingsslag voor mijn eigen vraagstuk te maken en voldoende tijd te hebben om inzichten te verzamelen, deze met anderen te bespreken en de bevindingen in mee te nemen naar mijn eigen werksituatie. Het volgen van de twee workshops was een goede keuze, want het leverde mij nieuwe inzichten op. Die zal ik graag wil delen.

Hoe krijgen we het management mee?
Workshopleider Sietse Rauwerdink liet mij in de eerste workshop kennis maken met De KoersKaart. De KoersKaart is een managementgame, zo groot als een landkaart, waarmee je op een constructieve manier met 4-8 collega’s (je team) werkt aan een inhoudelijk werkthema en het dialoog goed faciliteert. Om een antwoord te krijgen op de centrale vraag ‘Hoe worden de directie en management bij De Efteling ambassadeur van de mogelijkheden en de kansen die een brede persoonlijke ontwikkeling onder werknemers teweeg brengt?’ werd de KoersKaart als leerinstrument ingezet.

Tijdens de workshop werden we als deelnemers opgedeeld in verschillende werkgroepen om zo aan een aantal deelvragen vanuit de central vraag te werken. Naast het weergeven van informatie vanuit het referentiekader van de rol van medewerker, moesten we ons inleven in vraagstukken vanuit de rol van leidinggevende en directie. Met de verzamelde informatie van alle KoersKaarten kan je als leerdeskundige een goed onderbouwd directieadvies ontwikkelen. Je neemt de centrale leervraag als uitgangspunt en neemt de invalshoeken van verschillende managementlagen in acht. Op deze manier leg je een goede verbinding tussen opvattingen van medewerkers en de managementlagen, waardoor je rol als opleidingsadviseur heel waardevol wordt, omdat je de hele organisatie betrekt in je advies.

Hoe verhogen we de intrinsieke motivatie?
In de tweede workshop nam Ine Visscher ons mee in haar verhaal over het aanspreken van de intrinsieke motivatie met het leerinstrument De Toverschool, welke zij speciaal ontwikkeld heeft voor De Efteling. Met de volgende centrale vraag ‘Hoe kan er bij De Efteling een werkomgeving gecreëerd worden, waarin medewerkers de ruimte voelen om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en de intrinsieke motivatie wordt aangesproken?’ gingen we met De Toverschool aan de slag.

Je start een Toverschool door een werkgroep te vormen en een ontwikkelvraag (in dit geval al geformuleerd) centraal te stellen. De Toverschool bevat 6 kaarten, die elk een leerrol beschrijven en dat zijn: praktisch, cijfers, social, verhalen, esthetisch en fundamenteel. Het is belangrijk om de kaarten in een volgorde te leggen en te beginnen met de rol die jou in het werk het meest aanspreekt. Het is nu de bedoeling om voor de centrale vraag van De Efteling vanuit elke leerrol te bedenken, hoe je datgene wat je wilt leren, zou kunnen leren en vervolgens te bedenken hoe je het geleerde zo goed mogelijk zou kunnen demonsteren aan je collega’s. Als uitkomst ontstaat er dan een mooi overzicht van leerboodschappen, leervormen en communicatievormen, die je hebt bedacht vanuit voor jou aansprekende en minder aansprekende leerrollen. Je denkt dus ook out-of-the-box, omdat je de centrale leervraag uit verschillende leerrollen bekijkt. Door vervolgens de bevindingen voor de centrale vraag met de werkgroep te delen, krijg je inzicht en een overzicht van de invalshoeken van waaruit je de centrale leervraag kunt benaderen. Je ziet de leervoorkeuren van anderen en mede daardoor ga je als team beter met elkaar communiceren, omdat je begrip krijgt voor het referentiekader van de ander.

Waardevolle opbrengsten
Met het volgen van de workshops heb ik mogen ontdekken dat de twee leerinterventies heel doelmatig bij het leren en ontwikkelen in te zetten zijn. Ze maken je rol als leerprofessional heel waardevol. De Toverschool als prachtige leerinterventie, die een overzichtelijke weergave genereert over de manieren van leren (met leerboodschappen) die je vanuit verschillende rollen, werkteams in hun intrinsieke motivatie kan aanspreken. Daarmee genereert het zeer waardevolle informatie om De Koerkaart mee te vullen. Met de informatie uit De Toverschool als input voor De Koerskaart kun je met deze leerinterventie een goede verbinding leggen tussen de intrinsieke opvattingen van de medewerkers en de andere managementlagen. Je kunt hierdoor een waardevolle dialoog tot stand brengen, de de HRD-professional goed faciliteert.

Gastblog geschreven door Cees Blom
Cees Blom is projectleider digitale vaardigheden bij de West-Friesland Academie (WFA) van de Gemeente Hoorn. Zijn rol is om de medewerkers binnen de gemeente optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling van de digitale vaardigheden.
Cees heeft een aantal vrijwillige, bestuurlijke HR(D)-rollen die zijn professionaliteit doet groeien. Hij schrijft blogs, nieuwsartikelen en deelt de nieuwste kennis uit HRD land.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account