Toolbox Anders Leren

Geschreven door Tineke van Kooten, coördinator NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland

Anders leren

Informeel leren, werkplekleren, nieuw leren, ‘anders’ leren: er worden verschillende namen voor gebruikt. Feit is dat het leren van professionals, anders dan in een formele cursus of training, de laatste jaren enorm in opkomst is. Vooral boeken als Informal Learning van Jay Cross (2006), en in Nederland Kostbaar misverstand van Jos Arets en Vivian Heijnen (2008) hebben daaraan bijgedragen. Inmiddels is het gedachtengoed rond informeel leren in brede kring aanvaard: professionals leren 70% door te werken; 20% door met anderen te praten en slechts 10% door formele training.

Charles Jennings vat het bondig samen in zijn bekende filmpje 70:20:10.* Naast inhoudelijke argumenten spelen ook financiële overwegingen: er wordt per jaar 1,7 miljard uitgegeven aan bedrijfsopleidingen in Nederland. In tijden van recessie ligt de bezuiniging voor de hand: minder training inkopen, meer leren op de werkplek.

Ontregelend
Voor HRD-ers een belangrijke ontwikkeling, en soms zelfs een beetje ontregelend. Want wat moet je ermee? Ook al ben je het er volledig mee eens dat informeel leren veel oplevert: in je eigen organisatie is het vaak niet zo eenvoudig te realiseren. Als management en medewerkers blijven vragen om cursussen, als je je handen vol hebt aan het bestaande programma, als het opleidingsbudget is gebaseerd op een vast aantal trainingsdagen per jaar – hoe voer je zo’n vernieuwing dan in?

Toolbox
In de werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland herkenden we dit probleem allemaal in meer of mindere mate. We hadden in 2011 al eens een verkenning gedaan op het gebied van informeel leren. Heel interessant, maar het HOE-vraagstuk bleef staan. Daarom hebben we in najaar 2012 een workshop georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een Toolbox Anders Leren.

 

 

 

 

 

 

We gingen daarbij uit van drie perspectieven:

  • de leidinggevende
  • de medewerker
  • de HRD-er

en zochten uit hoe ieder vanuit de eigen rol het anders leren kan bevorderen.
De komende weken willen we onze bevindingen graag met jullie delen in dit gastblog. Vandaag eerst een opsomming van de tools die wij vonden voor de leidinggevende om tot ‘anders leren’ te komen.

In het volgende blog gaan we wat dieper in op de praktische uitvoering van enkele daarvan.

Leidinggevenden
Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het al dan niet tot stand komen van leren op de werkvloer. Door een goed voorbeeld te geven, en hun medewerkers de ruimte en tijd te geven om te leren van elkaar en van ervaringen, creëren zij de veilige sfeer die nodig is om te kunnen leren.
Bijvoorbeeld door een van de volgende acties:

 

 

 

 

 

 

Eén dag directeur
Eén van de ‘jonge honden’ mag een dag directeur zijn en is daarbij bijna volledig gemandateerd.

Contact met de top
Directeur luncht 1 x per maand met nieuwe medewerkers, daar leert hij zelf veel van en de medewerkers ook.

Het goede voorbeeld
Goed presterende medewerkers in het zonnetje zetten: successen benoemen en delen, en verbinden aan het verhaal van het bedrijf.

Klantsafari
Leidinggevende neemt medewerkers mee ´op de koffie’ bij klanten om te praten over wat die klant belangrijk vindt.

Competitie werkt!
Een ‘wedstrijd’ organiseren rond een innovatiethema.

Fouten maken mag
en de leidinggevende doet het voor

Schaduwmanagement / adviesteam
´Potentials’ worden gevraagd zich als schaduwmanagement over bepaalde issues te buigen en daar advies over uit te brengen.

Coaching
Directieleden coachen jonge mensen in het bedrijf.

Eindwerkstuk integreren
Als iemand een opleiding volgt waarbij eindwerkstuk gemaakt moet worden, verlangen dat dit toepasbaar is op het bedrijf en het resultaat ook echt doorvoeren in de organisatie.

Uitdagende taken geven aan medewerkers
Zoals een gesprek of vergadering leiden, presentatie geven.

De frisse blik
Nieuwe medewerkers vragen om te vertellen wat ze opvalt

Best practices delen
Medewerkers stimuleren om geslaagde projecten met anderen te delen

Intervisie faciliteren
Tijd geven, ruimte geven, middelen geven en het belang benadrukken

Help!
Verantwoordelijkheid delen voor uitdagingen: ’help, hoe lossen we dit samen op?’.

Hoe verder?
In het volgende blog gaan we dieper in op de praktische uitvoering van deze ideeën.

Tineke van Kooten
Coördinator Werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland

* Informeel leren moet aan de andere kant geen nieuw dogma worden; er is zeker het een en ander tegenin te brengen. Dat gaat op deze plaats te ver, maar lees bijvoorbeeld eens de blogpost van Ger Driesen over het goochelen met getallen.

NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland – Wie zijn wij?
In deze werkgroep-met-de-lange-naam verzamelt zich een gezelschap van actieve en bevlogen HRD-professionals. De meeste leden zijn werkzaam als HRD-adviseur binnen een organisatie, anderen werken zelfstandig of zijn between jobs. De branches waarin wij ervaring hebben zijn zo divers als advocatuur, media, overheid, retail, techniek en meer; we komen gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren, en verdiepen ons dan in een specifiek HRD-onderwerp. Op de agenda van het afgelopen jaar stonden onder meer E-learning, Breinleren, Leiderschapsontwikkeling, het Achtvelden-model en de Kunst van het falen.

Er is nog ruimte in de werkgroep voor nieuwe leden. Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje aan coördinator Tineke van Kooten op t.vankooten@planet.nl.

5 Comments
  1. […] Geschreven door Tineke van Kooten, coördinator NVO2-werkgroep HRD-adviseurs Midden-Nederland […]

  2. […] paar artikelen over geschreven voor de blogspot van de beroepsvereniging van opleidingskundigen: NVO2blog.nl. Daar kwamen veel enthousiaste reacties op. Er is blijkbaar veel behoefte aan praktische handvatten […]

  3. […] de Toolbox Anders leren heeft de werkgroep HRD-adviseurs Midden NL ideeën over ‘anders leren’ verzameld voor […]

  4. […] het vorige gastblog hebben we een opsomming gegeven van tools voor leidinggevenden om ‘anders leren’ in de […]

  5. […] Hoe geef je anders leren vorm.Er is een toolbox ontwikkeld voor medewerkers, management en Hr  […]

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account