Van competentie management naar performance verbetering

De Nieuwe Wereld van leren en veranderen

Managers worden steeds strenger beoordeeld op de prestaties van de eigen unit of afdeling. We ontwikkelen mensen opdat de performance van de organisatie verbetert. Wie heeft er de afgelopen jaren geen training teambuilding, projectmatig werken of communiceren gevolgd? Toch blijkt training niet altijd het juiste/enige antwoord is op het geconstateerde performance-probleem.
Sterker nog, uit diverse onderzoeken blijkt dat meer kennis en vaardigheden een beperkte invloed hebben op de performance van een organisatie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Deming, Harless en Elliot dat ca. 80% van de performanceproblemen niet veroorzaakt worden door een tekort aan competenties. De organisatiecultuur, de vrijheid om zelfstandig te kunnen handelen, de samenwerking, de wijze waarop er in teams gewerkt wordt, het beoordelingssysteem; het zijn allemaal factoren die zeer belangrijk zijn om de concurrentiekracht te verhogen.

Na enkele decennia van massaal opleiden en trainen daagt nu het bewustzijn dat tijd en middelen beter ingezet kunnen worden door de investeringen niet te richten op competentieverbetering en Persoonlijke Ontwikkel Plannen, maar op ‘agile’ leren en veranderen. Niet het komen tot een mooie blauwdruk van een ‘passende leerinterventie’ (oplossing) maar het analyseren en verbeteren van de performance-issues is centraal komen te staan. Uit een goede, diepgaande analyse dienen de creatieve oplossingen zich meestal vanzelf aan.

Zelfsturing, systeemdenken, informeel leren, werkplek-leren, co-creatie, coaching en systeemdenken passen binnen de nieuwe benadering van ‘agile’ leren en veranderen.

oude en nieuwe wereld

S = Similar; d.w.z. een effect in dezelfde richting
O =Opposite; d.z.w. een tegenovergesteld effect

Kenmerkend voor de nieuwe wereld van leren en veranderen is dat niet de competenties van het individu of het team centraal staat maar de uitdaging waarvoor het team, de afdeling of organisatie staat.

7-factor model

Het nieuwe leren kan bijvoorbeeld gebeuren door te werken aan innovatieprojecten waarbij zowel de medewerkers als de organisatie buiten hun comfortzone treden, kennis opdoen en ontwikkelen en zo ‘de brug bouwen terwijl men er over loopt’.

De rol van HR(D) en bedrijfsopleiders verschuift daarmee; van expert in respectievelijk het inkopen en organiseren van vooraf bedachte en gestandaardiseerde leeroplossingen naar het faciliteren van leren en veranderen met het doel performanceverbetering.

Opleiden en trainen zal zeker een onderdeel zijn van een creatieve mix van oplossingen. Een mix die voortkomt uit onderzoek, analyse en brainstorm door de werknemers zelf.

NVO2-leden die een start willen maken met het nieuwe performancegericht leren, kunnen gratis gebruik maken van de HPO-organisatiescan.

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account