Winnen op relevantie

15 november jl. vond het 8e Jaarcongres Verenigingsmanagement plaats. Het thema dit jaar was “Winnen op relevantie”. 

NVO2 is ook verwikkeld in haar race for relevance. Met onze eigen vraagstukken in gedachten zochten we de inspiratie op.

“In brede kring is er aandachtig voor positie en toegevoegde waarde  van beroeps-, vak-, en belangenverenigingen. Nagenoeg alle verenigingen kampen met nieuwe onzekerheden en zoeken nieuwe verbindingen om hun strategie voor de toekomst uit te stippelen. In de aankondiging van het congres lezen we dat “intuïtie, emotie en ondernemen domineren” en dat “bestaande leden nog steun zoeken bij de vereniging”. Gekoppeld aan de vraag of dat ook geldt voor jonge beroepsgenoten? Vinden zij vanzelfsprekend de vereniging op hun pad en binnen hun netwerk? En hoe relevant is die voor hen? Bovendien moeten beroepsorganisaties  steeds meer doen met steeds minder geld. Lidmaatschappen lopen terug, niet alleen door de crisis. Leden komen binnen maar gaan ook net zo gemakkelijk weer weg. Verenigingen moeten blijven zoeken naar focus in taken, processen, de band met leden en met andere stakeholders. Ze moeten zich aanpassen om de waarde van de organisatie voor de leden commercieel te realiseren en de organisatie een gezonde financiële basis te geven. De vraag hoe de vereniging unieke en relevante waarde levert is nog nooit zo belangrijk geweest.”

Keynote speaker is Harrison Coerver, auteur van ‘Race for Relevance, 5 radical changes for associations’. Hij spreekt over het “new normal” voor verenigingen.

Hij werkt het vraagstuk uit aan de hand van een tiental thema’s:

 1. Time; mensen zijn drukker dan ooit. Dit leidt tot een nadrukkelijke(r) afweging van inzet en efficiënt tijdgebruik.
 2. Return of Investment; mensen maken een kritische afweging over wat ze waar voor hun geld kunnen krijgen en of uitgaven ook leiden tot een zeker rendement.
 3. Membership diversity; homogene verenigingen zijn makkelijker in verenigingsmodel te gieten dan verenigingen die te maken hebben met een heterogene samenstelling van hun doelgroep.
 4. Generational values; de jongere generatie lijkt weinig waarde te zien in verenigingen-oude-stijl. De doelgroep professionals onder de 30 jaar ziet verenigingen als minst waardevol. Er lijkt sprake van een generatie-gap. Coerver adviseert om Young Professionals niet ‘te isoleren’ door ze in aparte groepen onder te brengen. Het is juist van belang dat ze zich door de vereniging bewegen, dat ze een plek krijgen in besturen, dat ze integreren, met behoud van hun eigen zinnigheid. Geef ze een prominente plek in het hart van de vereniging en ze sturen mee. Op de keper beschouwd willen ze hetzelfde als oudere leden, alleen op nieuwe manieren en met een concreet resultaat. Commissies en werkgroepen kun je bewust inzetten als ‘kweekvijvers’ voor toekomstig bestuurstalent.
 5. Competition; de concurrentie voor de vereniging  komt  tegenwoordig uit heel veel verschillende hoeken. Bijvoorbeeld uit de hoek van de eigen leden die zelf een aanbod formuleren van professionaliseringsactiviteiten, maar ook uit de hoek van de commerciële partijen en via social media.
 6. Technology; verenigingen passen zich aan aan de leden die langzaam nieuwe technologie adopteren en verliezen daarmee de potentiële leden die snel en vaardig de mogelijkheden van de nieuwe technologie oppakken.
 7. Competency-based board; Coerver roept op om op een eigentijdse manier te kijken naar de samenstelling van besturen. Zoek naar bestuursleden die met de vraagstukken van de komende 5 jaar om kunnen gaan, die de kansen en bedreigingen kunnen zien, analyseren en omzetten in adequate actie. Op wat ze inhoudelijk meebrengen t.a.v. de vraagstukken waar de vereniging concreet voor staat. Werf daarop nieuwe bestuursleden en niet op vertegenwoordiging van alle doelgroepen in het bestuur of via coöptatie, want dan houd je oude patronen in stand. Kijk ook kritisch naar de omvang van je bestuur: 8 of 10 is te veel om impactvol beslissingen te nemen en om met elkaar in gesprek te blijven. Ook onderstreept Coerver het belang van koersvast zijn en van discipline  in besturen. Het bestuur wordt gevoed door enkele vaste beleidscommissies en uitvoerende ad- hocwerkgroepen, waardoor kennis en ervaring uit de achterban naar het bestuur wordt geleid.
 8. Empowered CEO/Staff; de bezetting van de werkorganisatie is, volgens Coerver, je beste kapitaal. Zij leveren inhoud,leggen de basis onder activiteiten en borgen daarmee de continuïteit. Het is niet meer zo dat je via leden  antwoord geeft op moeilijke vraagstukken van andere leden.  De expertise moet er zijn bij medewerkers.
 9. Rigorously define the member marker; kernvraag hier is of je wel iedereen kunt bedienen of kies je voor een kleinere markt en een specifiek aanbod voor die leden. De meeste verenigingen doen te veel,zijn weinig gefocust. Het devies “Hoe meer je aanbiedt, hoe beter het is” geldt niet meer. Relevantie van activiteiten staat voorop. En ben vervolgens excellent in de manier waarop je dat doet. Kies heel gericht en focus en toets daarop je activiteiten. Durf ook te stoppen. Snoei om de competitie aan te kunnen!
 10. Build a robust Technology framework; gemiddeld besteden verenigingen veel te weinig geld en aandacht aan technologie, terwijl dit de backbone voor je vereniging zal zijn. Voor de wijze waarop je inhoud voortbrengt en verrijkt, maar voor de manier waarop je service gaat verlenen en het wegnemen van administratief gedoe.

 

Onze eigen race for relevance: een kleine twee jaar zoeken we, steeds gerichter, naar de wijze waarop we waarde kunnen toevoegen aan onze leden en het beroepenveld.

Al eerder hebben we daar een prikkelende blog over geschreven, die tot veel constructieve reacties leidde: NVO3, een wereld van clicks and bricks (http://www.nvo2.nl/2012/06/16/nvo3-een-wereld-van-clicks-and-bricks/).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22/11 geven we de aanwezigen een update, die in onze ogen recht doet aan de aandachtspunten die Coerver beschrijft in zijn keynote.

 

Onze aanleiding om naar de toegevoegde waarde van NVO2 te kijken 

 1. Toekomstvast NVO2.
 2. Grote druk op verenigingsstructuur met contributie betalende deelnemers.
 3. Nieuw verdienmodel gewenst.
 4. HRD-professionals zoeken toegevoegde waarde.
 5. De vraag van de klant ontwikkelt zich.
 6. Versnippering van de professionele aandacht.
 7. Investeringskosten zijn hoog.

 

Bij alles wat we doen bouwen voort op het goede

 1. Een historie van 40 jaar.
 2. Forse groep mensen die geloven in hun vak.
 3. Leren van elkaar, onze acties, ons verleden, met ons gezicht naar de wereld.
 4. Kwaliteit boven kwantiteit.
 5. Inspirerende regio- en themagroepen.
 6. Een prima, nieuw, vakblad.
 7. Een effectieve kantoororganisatie.
 8. Aanwezigheid bij succesvolle events.
 9. Goede banden met collega beroepsverenigingen.

 

We spelen geen paniek-voetbal, we nemen er de tijd om afgewogen keuzen te maken

 

Onze stip aan de horizon 

 • We zijn een netwerk van HRD-professionals, die bijdragen aan de ontwikkeling van het HRD-vak en zorgen voor kwaliteit.
 • Die werken op de grens van wat we weten en nog niet weten, en hierin grenzen verleggen.
 • Die de kennis en kunde van HRD bestendigen en doorleren.
 • En die de certificering van vakgenoten initieert.

 

Stoppen is nodig om nieuwe ruimte te creëren

 • Geen tweewekelijkse nieuwsbrief meer uitdoen (en zoeken naar effectievere vormen van communicatie).
 • Stoppen met jaarlijkse stands op beurzen (maar investeren in een goed congres met inhoudelijke partner).
 • Stoppen we met het up-to-date houden van de huidige online community (aansluiten bij sterke bestaande toepassingen en  ruimte voor de weblog).
 • Geen studiedagen meer zelf organiseren waar het kantoor aan moeten trekken (maar ondersteunen leden met initiatieven hiervoor).

 

In 2013 gaan we onze energie richten op 8 punten 

 1. Verbinden van onderzoek en praktijk door maken van de brug tussen onderzoekers, studenten en HRD-practitioners.
 2. Samenwerken met jonge professionals.
 3. Opzetten van systeem van certificering.
 4. Ondersteunen van verdere ontwikkeling van de weblog.
 5. Organiseren van studiereizen, om te verbinden met en te leren van het (internationale) netwerk.
 6. Verbinden aan internationale toonaangevende vakgenoten en onderzoekers.
 7. Inzetten op ‘grote, verbindende thema’s.
 8. Investeren in samenwerking met verenigingen in P&O-domein.

Daarnaast vinden we het belangrijk initiatieven te  versterken en te starten die aansluiten in inhoud en vorm bij de behoeften en wensen van de groeiende groep ZZP-ers in ons vakgebied.

 

In 2013 gaan we dat doen mét betrokken en bevlogen professionals

We zoeken daarom AANSTEKERS, vakgenoten, leden en niet-leden die hierin ondernemend te werk gaan. ‘Verlichters’ in ons vakgebied.

Het werkt als volgt: Je kunt je aansluiten bij één van de 8 domeinen die hierboven opgesomd staan. Er is ruimte om op een ondernemende manier deze domeinen tot ontwikkeling te brengen en dat betekent ook dat je meedeelt in de opbrengsten (zowel inhoudelijk als financieel). We zien dit als een manier om huidige leden actief te maken in  nieuwe vormen , en om (nieuwe) mensen te verbinden aan NVO2.

Ben je een ‘aansteker’ en heb je een heel ander idee, ook dan zijn we nieuwsgierig naar jou!

 

Meer lezen over VM en de sprekers op het congres:

http://www.vm-online.nl/evenementen/jaarcongres-verenigingsmanagement/downloads

0 Comments

Leave a reply

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account