Voorwaarden en reglement lidmaatschap

  • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als je werkgever de contributie betaalt.
  • Als je van baan verandert, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij de gegevens actueel kunnen houden. Daarbij graag aangeven wat het nieuwe factuuradres wordt, anders zijn wij genoodzaakt de contributienota naar je privéadres te sturen.
  • Je kunt je gegevens ook zelf bijwerken via ‘Mijn NVO2’.

Bekijk het volledige huishoudelijk reglement  voor de lidmaatschapsvoorwaarden.

De rechten en plichten van de leden vind je in de statuten.

Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit per post: NVO2, Ledenadministratie, Groenekanseweg 85, 3737 AC Groenekan of per e-mail: ledenadministratie@nvo2.nl – en voor 1 november (twee maanden vóór het lopende kalenderjaar). Wordt een lidmaatschap later dan 1 november opgezegd, dan loopt het door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd schriftelijk bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.

©2017 NVO2 - website door Thumbs Up

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account