Werkgroep Future Workskills

Werkgroep Future Workskills

 
 
 
 
De werkgroep Future Workskills van NVO2 is recent opgericht. Op 3 mei jongstleden heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. 
 

Thema

De Werkgroep Future Workskills is een themagerichte werkgroep. De werkgroep wil kennis over het onderwerp vergaren, ervaringen opdoen en deze delen met een grotere groep.
Daartoe hebben we de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
  • Wat zijn future work skills? 
  • Zijn deze voor iedereen even relevant/urgent?
  • Wat betekent het voor de medewerker, wat betekent het voor de organisatie en wat betekent het voor ons als HR professional? Hierbij willen we niet alleen kijken naar de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn maar ook naar wat een organisatie nodig heeft om die vaardigheden te kunnen laten floreren. 
  • Hoe is het gesteld met de veranderbereidheid?
  • Hoe zou je beweging kunnen genereren?
 
We maken geen plan van aanpak maar bepalen met elkaar onze stip aan de horizon. Een stip aan de horizon die tijdens onze zoektochten kan en mag gaan schuiven. We delen goede en slechte voorbeelden met elkaar en bestuderen de achtergronden en aannames die daar gehanteerd worden.
 

Waarom dit thema?

Tijdens onze eerste bijeenkomst constateerden we dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (met de digitalisering als in het oog springend voorbeeld) in een razend tempo gaan. De gevolgen vonden we lastig te bepalen. Als HR professionals hebben wij dan de neiging in onze ‘opleidingsreflex’ te schieten. Niet in de laatste plaats omdat, dienstverlenend als we zijn, onze klant dat vraagt. Maar moeten we ons niet (ook) als eigenaar van dit vraagstuk opwerpen (en de consequenties daarvan aanvaarden)?
 

Werkwijze 

De werkgroep komt eens per kwartaal bijeen. Per bijeenkomst wordt bepaald wie de voorbereiding verzorgt. De voorbereider(s) zit(ten) de bijeenkomst ook voor. 
 

Deelname

De werkgroep bestaat uit een gemêleerd gezelschap van HR professionals uit bedrijfsleven en overheid met interesse voor het onderwerp. Heb jij die interesse ook? Ben jij een HR professional en heb je binding met de regio Rijnmond? Dan hebben we je er graag bij. 
 
Lidmaatschap van de NVO2 is geen voorwaarde voor deelname. Het is wel de bedoeling dat nieuwe leden ook permanente leden van de werkgroep worden.
 

Meer informatie

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de werkgroep? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Pim Marcus, p.marcus1@rotterdam.nl, telefoon 06-38430895.